A kar intézeteinek kutatási területei:

A Digitális Egészségtudományi Intézet szakmai profilja

Az Intézet kutatási tevékenységének középpontjában egészségügyi rendszerekhez kapcsolódó informatikai fejlesztések állnak.

Főbb kutatási területei:

 • telemedicina
 • elektronikus kórtörténet
 • WEB2 fejlesztések egészségügyi célokra
 • Európai Regionális Egészségügyi Együttműködés informatikai feltétele
 • 3D egészségügyi alkalmazások fejlesztése
 • biostatisztikai módszerek kutatása-fejlesztése
 • neurális adatbányászati technikák alkalmazása egészségügyi adatbázisokra
 • egészségügyi hálózatok vizsgálata
 • ambiens rendszerek fejlesztése
 • kórházi információs rendszerek
 • adatbiztonság
 • a mesterséges intelligencia orvosi, egészségügyi alkalmazásai

Az Egészségügyi Menedzserképző Központ szakmai profilja

A Központ kutatóprogramjai a magyar egészségügy aktuális problémáinak feltárásához, elemzéséhez, megoldási alternatívák kidolgozásához, a felhalmozott ismeretanyag bővítéséhez járulnak hozzá.

Főbb kutatási területei:

 • adatbányászat, hálózatelemzés
 • betegbiztonság
 • e-egészségügyi megoldások
 • egészségügyi humánerőforrás-menedzsment
 • egészségpolitikai döntéshozatal (reformfolyamat-elemzés, egészségügy finanszírozás és rendszerfejlesztés, egészségszervezés, stb.)
 • egészségügyi intézmények vezetése és változtatásmenedzsment
 • minőségmenedzsment (audit, teljesítmény- és minőségértékelés, minőségfejlesztés, standardfejlesztés)

Bővebben az Egészségügyi Menedzserképző Központ kutatói tevékenységéről és az aktuális projektekről


A Mentálhigiéné Intézet szakmai profilja

Az Intézet tudományos kutatási tevékenységének középpontjában az egyéni, családi, közösségi és a társadalmi szintű mentálhigiéné alapkérdései, valamint a segítő foglalkozások gyakorlatához kapcsolódó kérdések állnak. Az Intézet kiemelt célja azoknak a területeknek a tudományos igényű megismerése és fejlesztése, melyek a lelki egészség megőrzése és fejlesztése szempontjából központi jelentőségűek.

Főbb kutatási területei:

 • egyéni szinten az érzelmek, a személyes jóllét és lelki egészség összetevői, feltételei, személyiségbeli folyamatainak kutatása;
 • közösségi szinten az elsődleges és másodlagos kapcsolati rendszerek, közösségek és társadalmi folyamatok vizsgálata;
 • módszertani szempontból a lelki egészség leírására alkalmazható kvantitatív és kvalitatív eljárások fejlesztése, és a lelki egészséget támogató beavatkozások, segítő eljárások leírása, hatékonyságuk ellenőrzése.

Bővebben a Mentálhigiéné Intézet kutatói tevékenységéről