A pajzs felső, téglalap alakú részében egymás kezét fogó emberalakok (6 fél emberalak, és 1 teljes emberalak) helyezkednek el, akik egy földgömböt fognak közre. A teljes kép ugyanakkor egy idegsejtet formáz, amelynek magját a földgömb, dendriteit a földgömböt körülvevő fél emberalakok, axonját pedig az alsó, teljes emberalak adja.

Az idegsejt szimbóluma a kapcsot jelenti az ember biológiai meghatározottsága, a lelki folyamatai és a társas kapcsolatai között, amelynek legmagasabb szervezettségi foka a természetes és mesterségesen létrehozott csoportokból, szervezetekből felépülő emberi társadalom. A kar oktatási, kutatási és szakértői tevékenysége multi-, és interdiszciplináris, ideértve a társadalomtudományokat (egymás kezét fogó emberalakok) és a pszichológiát (teljes emberalak) is. A kari tudományterületeket összeköti a hálózat fogalmának ábrázolása is, amely több szinten is megjelenik a képi ábrázolásban: az egymás kezét fogó emberalakok utalnak az emberek közötti kapcsolati hálókra (szociológia, politológia, szervezeti menedzsment), az ezekből az elemekből kirajzolódó idegsejt pedig a neurális hálózatokra (orvos-, és egészségtudomány), amelynek mesterséges formája (ANN) a gépi tanulást és a mesterséges intelligenciát is felidézi.

A logó egyes elemei a tudományterületek mellett a kari értékeket is szimbolizálják. Ide tartozik a szolidaritás és a közszolgálatiság, valamint a csoportmunkára, együttműködésre épülő problémamegoldás (egymás kezét fogó emberalakok). A kék szín a tudomány és a bölcsesség színe.

A földgömb szimbolizálja a kar nemzetközi beágyazottságát, a pajzson nyugvó Szent Korona pedig a magyarságát.