Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. július 31.
534654 Összes oltás

Feladat- és hatáskör

  • lásd az egyetemi etikai szabályzata, továbbá fegyelmi szabályzata szerinti feladatok,
  • az SZMSZ rendelkezéseivel összhangban a bizottság egyes speciális feladatok ellátásával és
    szervezésével összefüggő rendelkezések megfogalmazása, amennyiben van speciális feladata a
    bizottságnak,
  • A Bizottság konzultációs, szervezési és szabályozási kérdésekben döntés-előkészítő feladatokat is ellát.

Tagjai

Kapcsolattartó: Dékáni Hivatal 459-1500/55635
Email: dekani@ekk.sote.hu

VezetéknévUtónévMegbízatás alapjaMegbízatás típusaMegbízatás kezdeteMegbízatás végeMegbízatási dokumentum
Dr. Gaál PéterFoglalkoztatott/ Employee/ Beschäftigte(r)Elnök/ Chairperson/ Vorsitzender2020-03-052024-01-28Megbízatási dokumentum/ Mandate document/ Mandatsdokument
SándorZoltánFoglalkoztatott/ Employee/ Beschäftigte(r)Tag/ Member/ Mitglied2020-03-052024-01-28Megbízatási dokumentum/ Mandate document/ Mandatsdokument
GecseyRéka CsengeHallgatói jogviszony/ Student status/ StudierendenrechtsverhältnisTag/ Member/ Mitglied2021-01-282024-01-28Megbízatási dokumentum/ Mandate document/ Mandatsdokument
Archív

Ügyrend

Éves beszámoló