Az orvosképzés, különösen pedig a különböző gyakorlati elemeket is magába ölelő tantárgyak oktatásának hatékonysága fontos tényezője annak, hogy az egyetemről kilépő orvosok milyen felkészültséggel kezdik meg szakmájuk gyakorlását. Az orvostanhallgatók oktatása ráadásul közvetett módon a betegellátás kimenetelét is meghatározza, ezért fontos, hogy annak minőségét folyamatosan felmérjük és fejlesszük.

 

A Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika oktatócsapata az oktatás szervezésén és lebonyolításán kívül az oktatás hatékonyságát is folyamatosan méri, vizsgálja. Ebbe a munkába szeretnénk bevonni lelkes Tudományos Diákkörös Hallgatókat.

 

Az elkövetkezendő tanévre az alábbi vizsgálatok lebonyolítását tervezzük:

  • A gyakorlati vizsga hatása az alapszintű újraélesztés készségének rövid és hosszú távú megőrzésére – randomizált kontrollált vizsgálat
  • A virtuális oktatás hatása az orvosképzésben – szisztémás irodalmi összefoglaló és metaanalízis
  • Az e-learning tananyag fejlesztése és annak hatása az intenzív terápia és aneszteziológia tantárgy graduális oktatására

 

Korábban megjelent közleményeink hasonló témákban itt találhatóak:

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-019-1881-7

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-021-02826-1

 

 

Várjuk minden olyan orvostanhallgató jelentkezését, aki elkötelezett az orvosképzés fejlesztése mellett.

Jelentkezés, érdeklődés: dr. Kovács Enikő (kovacs.eniko2@med.semmelweis-univ.hu)