Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika által oktatott tantárgyakat vegyes tanítási formában végezhetik el hallgatóink, melynek lényege, hogy a szorgalmi időszakban a jelenléti órákon kívül az egyetemi e-learning (Moodle) rendszerben is dolgozunk, a félév végi írásbeli vizsgák pedig elektronikus formában történnek. Az e-learning rendszerben végzett munkát oktatóink instruálják, a hallgató a Moodle-rendszeren keresztül folyamatosan értesül teendőiről, eredményei pedig a félévi teljesítmény részét képezik ugyanúgy, mint az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel.

A Klinika oktatási és munkavédelmi oktatási anyagai is az egyetemi e-learning rendszeren keresztül érhetők el.

Bejelentkezés

Előadások

Vizsga