Dr. Mina András

Telefon: +36 20/489-9577
Email: 
andras.mina@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra időpontja:  telefonon előre egyeztetett időpontban

Fogadóóra helye: Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb
(1088
 Budapest, Üllői út 78.)

A betegjogi képviselő tevékenysége 

  • segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében
  • segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását
  • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA, AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

Integrált Jogvédelmi Szolgálat
Cím: H-1134 Budapest, Tüzér u. 33. II. em.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Zöld szám: 06-80-620-055
(külföldről): +36-20-489-96-14