Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 19.
508193 Összes oltás

KUTATÁSI TERÜLETEK:

1. Az iszkémia-reperfúziós károsodások okozta szív- és tüdőszövődményeinek vizsgálata, klinikai, biokémiai monitorozása és e szövődmények megelőzésének, kezelésének lehetőségei az aneszteziológiában és az intenzív terápiában.

2. A humán endothelfunkció károsodásának klinikai vizsgálata, biokémiai monitorozásának lehetőségei.

3. Az anesztéziában és az intenzív terápiában alkalmazott szerek szív- és érrendszerre való hatásának vizsgálata.

4. A szeptikus betegek biokémiai monitorozásának lehetőségei.

5. A műtétre kerülő szívbetegek esetleges posztoperatív szövődményeinek előrejelzése, ezen szövődmények előfordulási kockázatának preoperatív felmérése, becslése.

6. A légzési elégtelenség patofiziológiájának és terápiás lehetőségeinek kutatása.

7. A lélegeztetési módok hemodinamikai hatásának vizsgálata.

8. A légzőrendszer patofiziológiájának, a különböző lélegeztetési módoknak a légzési munkára kifejtett hatásai.

9. Légzésmechanika az intenzív osztályon.

10. A cardiopulmonalis resuscitatio szervezésének és oktatási hatékonyságának vizsgálata.

11. Verbális szuggesztiók hatásainak vizsgálata a perioperatív szakban és az intenzív terápia során.

12.  A sepsis klinikai vonatkozásai.

13. A sepsis genetikai háttere, súlyos septikus állapotok kimenetelét befolyásoló genetikai tényezők.

14. A HELLP-szindróma súlyosságát prediktáló markerek vizsgálata.

15. Thrombotikus microangiopathiák az intenzív osztályon.

16. Plasmapheresis az intenzív terápiában.

17. A myocardium monitorozása sepsisben.

18. Az altatás hatása az elektrokonvulzív terápia effektivitására.

19. Az intraabdominális nyomás változásának intenzív terápiás jelentősége.

20. Nozokomiális infekciók prevenciójának és klinikai jelentőségének kutatása.

21. A percutan tracheostomia aktuális kérdései.

22. Az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai, életvégi döntések az intenzív osztályon.

23. A betegjogok és a bioetika aktuális kérdései.

24. Az agyi keringésmintázat vizsgálata szívsebészeti anesztézia során.

25. Neutrophil funkciók vizsgálata sepsis során.

26. Az anesztézia és a műtéti beavatkozás hatása az immunrendszerre.