Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika nevéhez fűződik a Semmelweis Egyetemen két kötelező tantárgy, az Intenzív terápia és aneszteziológia (1992), és a Sürgősségi orvostan – oxyológia (2007) bevezetése a graduális oktatásba. Emellett a klinika kötelezően, ill. szabadon választható kurzusként elindította az Aneszteziológia és intenzív terápia (1991), a Cardiopulmonalis resuscitatio elmélete és gyakorlata (1996), valamint a Sürgősségi orvostan (2004) oktatását. Az utóbbi két tárgy, egyesülve a korábbi Oxyológia tárggyal, a 2007/08-as tanévtől kezdve, mint Sürgősségi orvostan –  oxyológia (kötelező) és Oxyológia –  sürgősségi orvostan (kötelezően választható) tárgyként jelenik meg a Tanrendben. A Fogorvostudományi Karral közösen a 2011/12-es tanévtől került bevezetésre szabadon választhatóan a Szedációs ismeretek fogorvosok számára tárgy.

A graduális oktatással kapcsolatos minden tananyag a Semmelweis Egyetem Moodle rendszerében érhető el.

 E-learning/Moodle

Használata az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika által oktatott tantárgyak teljesítésének alapfeltétele.

SZAKDOLGOZAT ÉS REKTORI PÁLYAMUNKA:

A Szakdolgozatok és a Rektori pályamunkák a klinikai kutatásvezető illetékességi körébe tartoznak. A szakdolgozati címlista a Kutatás/Szakdolgozatok menüpont alatt található.

Klinikai kutatásvezető:   Dr. Hauser Balázs    kutat.aitk@med.semmelweis-univ.hu

 

TDK:

A Kutatás oldalon felsorolt tudományos területeken – az illetékes témavezetővel történő egyeztetés alapján – lehetséges tudományos diákköri munkát végezni. Az AITK-n írt TDK-tevékenység szabályairól a Kutatás/TDK menüpont alatt olvashat.

TDK-felelős:   Dr. Lorx András    tdk.aitk@med.semmelweis-univ.hu

 

NYÁRI ÁPOLÁSTAN-GYAKORLAT:

A nyári ápolástan-gyakorlat a klinikavezető főnővér illetékességébe tartozik.

Klinikavezető főnővér: 
                                     Mezőcsáti Melinda         mezocsati.melinda@med.semmelweis-univ.hu
Oktatásszervezés:
                                     Nagy Lajosné                  nagy.lajosne@med.semmelweis-univ.hu                                      

MUNKA-, TŰZ-, ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM, EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK HASZNÁLATA

A gyakorlati oktatás a képzés helyszínére vonatkozó munkavédelmi előírások ismeretében kezdhető meg. A szükséges információkat a hallgatók az e-learning kurzusban kötelesek megszerezni tömbhetük kezdetét megelőzően, majd legkésőbb az első gyakorlat alkalmával aláírják az erre vonatkozó kötelezvényt.

Gyakorlatok előtt kötelezően átnézendő anyagok: szerkesztés alatt