Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás

 

A félév végi írásbeli vizsgák és a tanulmányi versenyek egyre nagyobb arányban elektronikusan folynak a Moodle-rendszeren belül. Ezekre az e-learning kurzusban elérhető tananyagból lehet felkészülni.