Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás
Az általános tájékoztató (IV. emeleti osztályokra vonatkozó) letölthető ide kattintva részletes tájékoztató letölthető ide kattintva

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS KLINIKA KÖZPONTI INTENZÍV OSZTÁLYÁN GYÓGYKEZELT BETEGEK HOZZÁTARTOZÓI RÉSZÉRE

Tisztelt Hozzátartozók! 

Teljes mértékben megértjük a hozzátartozóik iránt érzett aggodalmukat, és tiszteletben tartjuk a tájékoztatáshoz való jogukat. Annak érdekében, hogy munkatársaink minden figyelme és energiája a betegeink, az Önök hozzátartozói gyógyítására irányulhasson, tisztelettel kérjük Önöket, hogy az alábbi fontos tudnivalók betartásával segítsenek:

Telefonos tájékoztatás

Telefonos tájékoztatást orvosaink 13:00-14:00 óra között tudnak adni hozzátartozójával kapcsolatban (Keleti Intenzív Osztály: 06 1 459 1500 / 61993 m. / 61994 m. / 61995 m., Nyugati Intenzív Osztály: 06 1 459 1500 / 62170 m. / 62171 m). Ha ebben az időszakban telefonál, és az osztályokon dolgozó orvos az adott pillanatban nem vesz részt betegellátásban, telefonon tud tájékoztatást adni a beteg által megjelölt legközelebbi hozzátartozónak. 
Kérjük, hogy egy betegről naponta legfeljebb egy alkalommal kizárólag a beteg által megjelölt (legközelebbi) hozzátartozója érdeklődjön (kérjük, hogy családon belül egyeztessenek a telefonos kapcsolattartóval).
Adatvédelmi okok miatt telefonon keresztül azonosítás nélkül semmiféle beteggel kapcsolatos konkrét információt nem adhatunk ki.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tájékoztató orvoskollégára akár több vonal is várakozhat, illetve szükség lehet munkájára a betegellátásban, így türelmét kérjük. Ezen az időszakon kívül orvosaink teljes figyelmüket a betegek, így az Ön hozzátartozójának gyógyításának szentelik, és az idő nagy részében védőruhát kell viselniük – mindezek miatt nem tudják felvenni a telefont.

Kinek adható tájékoztatás az intézményben fekvő betegekről?

A jelen járványügyi helyzetre való tekintettel, bár korlátozottan, de lehetőség van telefonon tájékoztatást adni az egyes betegek állapotáról. A tájékoztatásra kijelölt hozzátartozót a beteg jelöli meg, a tájékoztatható hozzátartozó neve bekerül az orvosi dokumentációba. Amennyiben a beteg a tájékoztatható hozzátartozó kijelölésére állapota miatt nem képes, úgy – a legközelebbi hozzátartozó (együtt élő házastárs, gyermek, szülő, testvér) tájékoztatható. Kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén elsősorban a törvényes képviselőt tájékoztatjuk. Emiatt kérjük, hogy betegünk állapota felől csak abban az esetben érdeklődjön, ha Ön a dokumentálhatóan igazolt, erre kijelölt hozzátartozó.
Tájékoztatást a kijelölt hozzátartozó részére kettős azonosítást követően tudunk adni (a beteg és a hozzátartozó TAJ-számát és születési évét kell megadni).

Milyen gyakran érdeklődhetek?

A nagy beteglétszámra és a védőfelszerelés használatával járó terhekre való tekintettel kérjük, hogy lehetőség szerint telefonon csak a megadott időpontban nagyon indokolt esetben érdeklődjék kollégáinktól.

Hogyan, mikor lehet beteget látogatni?

A Semmelweis Egyetem valamennyi klinikáján aktuálisan teljes látogatási tilalom van érvényben, mely alól felmentés csak kritikus állapotú beteg esetén adható, és csak a legközelebbi, illetve a beteg által kijelölt hozzátartozó számára, ennek részletes szabályait Házirendünk tartalmazza. Mindezek, valamint osztályunk járványügyi profilja miatt csak igen korlátozottan van lehetőség személyes látogatásra a következő időpontokban:
Hétfőn, csütörtökön és vasárnap 1700-1800 időszakban, mely időpontok a járványhelyzet függvényében a biztonságos betegellátás érdekében módosulhatnak, erről a telefonos tájékoztatás során érdeklődjék. 
Az engedélyezett látogatók számára a szükséges védőfelszerelést Klinikánk biztosítja. A védőfelszerelés szakszerű használatáról oktatásban részesül a látogató, ennek tényét aláírásával is elismeri. A beteghez nem tudnak közvetlenül bemenni, nem tudnak vele közvetlenül beszélni, mivel csak a kórterem ajtajáig engedhetjük Önöket a jelentős fertőzésveszély és az egyidejűleg jelen lévő többi beteg ellátása, betegjogai miatt.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a védőfelszerelések miatt egy látogatás alkalmával, csak egy hozzátartozót tudunk beengedni, ezért, és a járványügyi helyzetre tekintettel kérjük, hogy a kórházba is csak egy hozzátartozó érkezzen. Amennyiben az utazáshoz ez nem oldható meg, úgy a többi hozzátartozó az épületen kívül szíveskedjen várakozni. Mindemellett kiemelten kérjük, hogy kontakt VAGY igazoltan koronavírussal fertőzött vagy bármilyen fertőző betegségben szenvedő személy –az egyéb járványügyi előírásokkal összhangban- ne jöjjön látogatóba, mert fokozottan veszélyezteti az ellátást végző szakembereket. (! kontakt az a személy, aki a fertőzöttel közeli kapcsolatban volt)

Lehet-e csomagot küldeni vagy hozni?

Kérjük, hogy hozzátartozójuk részére semmilyen csomagot ne küldjenek, és ne hozzanak. Az intenzív osztályon kezelt betegeknek a nyílt osztályon megszokott alapvető felszerelésekre (mint pl. hálóing, papucs, szemüveg, telefon, stb.) nincs szükségük, emellett pedig minden, a beteg ellátásához szükséges tisztasági felszerelést biztosítunk. A beteg áthelyezése előtt értesítjük Önöket, így a hozzátartozójuk részére összeállított csomagot már a fogadó intézetbe vihetik. Éber hozzátartozójuk részére levelet, fényképet, rajzot behozhatnak, ezeket kollégáink készséggel eljuttatják a betegeinknek.

Ha kérdésük van a levél tartalmi összeállításával kapcsolatban, vagy úgy érzik, Önöknek is támogatásra van szükségük, forduljanak bizalommal Klinikánk pszichológusához, Naszvadi Emmához a 06 20 670 1665 telefonszámon, H-K-Sz: 09:00-12:00 óra között.

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik munkánkat!
Budapest, 2020. december 2.

Prof. Dr. Gál János Dr. Élő Gábor
klinikaigazgató minőségbiztosítási igazgatóhelyettes