Az általános tájékoztató letölthető ide kattintva részletes tájékoztató letölthető ide kattintva

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ INTENZÍV TERÁPIÁS KLINIKA KÖZPONTI INTENZÍV OSZTÁLYAIN

GYÓGYKEZELT BETEGEK HOZZÁTARTOZÓI RÉSZÉRE

 

Tisztelt Hozzátartozók!

Teljes mértékben megértjük a hozzátartozóik iránt érzett aggodalmukat, és tiszteletben tartjuk a tájékoztatáshoz való jogukat. Annak érdekében, hogy munkatársaink minden figyelme és energiája a betegeink, az Önök hozzátartozói gyógyítására irányulhasson, tisztelettel kérjük Önöket, hogy az alábbi fontos tudnivalók betartásával segítsenek:

 

1) Telefonos tájékoztatás

Telefonos tájékoztatást orvosaink 1300-1400 óra között tudnak adni hozzátartozójával kapcsolatban (Központi Intenzív Osztály: 06 1 459 1500 / 61993 m. / 61994 m. / 61995 m., Tartós Lélegeztetési Osztály: 06 1 459 1500 / 62163 m.). Ha ebben az időszakban telefonál, és az osztályokon dolgozó orvos az adott pillanatban nem vesz részt betegellátásban, telefonon tud tájékoztatást adni a beteg által megjelölt legközelebbi hozzátartozónak. 

Kérjük, hogy egy betegről naponta legfeljebb egy alkalommal kizárólag a beteg által megjelölt (legközelebbi) hozzátartozója érdeklődjön (kérjük, hogy családon belül egyeztessenek a telefonos kapcsolattartóval).

Adatvédelmi okok miatt telefonon keresztül azonosítás nélkül semmiféle beteggel kapcsolatos konkrét információt nem adhatunk ki.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tájékoztató orvoskollégára akár több vonal is várakozhat, illetve szükség lehet munkájára a betegellátásban, így türelmét kérjük. Ezen az időszakon kívül orvosaink teljes figyelmüket a betegek, így az Ön hozzátartozójának gyógyításának szentelik, ezért nem tudják felvenni a telefont.

 

2) Kinek adható tájékoztatás az intézményben fekvő betegekről?

Korlátozottan, de lehetőség van telefonon tájékoztatást adni az egyes betegek állapotáról. A tájékoztatásra kijelölt hozzátartozót a beteg jelöli meg, a tájékoztatható hozzátartozó neve bekerül az orvosi dokumentációba. Amennyiben a beteg a tájékoztatható hozzátartozó kijelölésére állapota miatt nem képes, úgy – a legközelebbi hozzátartozó (együtt élő házastárs, gyermek, szülő, testvér) tájékoztatható. Kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén elsősorban a törvényes képviselőt tájékoztatjuk. Emiatt kérjük, hogy betegünk állapota felől csak abban az esetben érdeklődjön, ha Ön a dokumentálhatóan igazolt, erre kijelölt hozzátartozó.

Tájékoztatást a kijelölt hozzátartozó részére kettős azonosítást követően tudunk adni (a beteg TAJ-számát és születési évét kell megadni).

 

3) Milyen gyakran érdeklődhetek?

Kérjük, hogy lehetőség szerint telefonon csak a megadott időpontban nagyon indokolt esetben érdeklődjék kollégáinktól.

 

4) Hogyan, mikor lehet beteget látogatni?

Személyes látogatásra a Központi Intenzív Osztályon mindennap 1700-1800 időszakban, a Tartós Lélegeztetési Osztályon 1300-1400 és 1700-1800 időszakban van lehetőség. A látogatók számára a szükséges védőfelszerelést Klinikánk biztosítja, melyet a látógatói zsilipben találnak. A védőfelszerelés szakszerű használatáról szóbeli oktatásban részesül a látogató. 

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy látogatás alkalmával csak kettő hozzátartozót tudunk beengedni. Koronavírussal vagy speciális multirezisztens kórokozóval fertőzött beteghez hozzátartozó nem mehet be, a beteget a kórterem üvegfalán keresztül láthatja.

A beteg látogatását követően a hozzátartozóknak ott helyben, a kórteremben le kell venniük a kapott védőeszközöket, majd onnan kötelező kézmosás és fertőtlenítés után jöhetnek ki.

Mindemellett kiemelten kérjük, hogy kontakt VAGY igazoltan koronavírussal fertőzött vagy bármilyen fertőző betegségben szenvedő személy –az egyéb járványügyi előírásokkal összhangban ne jöjjön látogatóba, mert fokozottan veszélyezteti a betegeket és az ellátást végző szakembereket. (! kontakt az a személy, aki a fertőzöttel közeli kapcsolatban volt)

 

5) Lehet-e csomagot küldeni vagy hozni?

Kérjük, hogy hozzátartozójuk részére semmilyen csomagot ne küldjenek, és ne hozzanak. Az intenzív osztályon kezelt betegeknek a nyílt osztályon megszokott alapvető felszerelésekre (mint pl. hálóing, papucs, szemüveg, telefon, stb.) nincs szükségük, emellett pedig minden, a beteg ellátásához szükséges tisztasági felszerelést biztosítunk. Ha mégis szükség van valamire, ezt kollégáink jelezni fogják Önöknek.

A beteg áthelyezése előtt értesítjük Önöket, így a hozzátartozójuk részére összeállított csomagot már a fogadó intézetbe vihetik. Éber hozzátartozójuk részére levelet, fényképet, rajzot behozhatnak.

 

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik munkánkat!

 

Prof. Dr. Molnár Zsolt Dr. Élő Gábor
klinikaigazgató minőségbiztosítási igazgatóhelyettes