Az Intenzív Terápiás Klinika (ITK) részt vesz a graduális és a posztgraduális orvos- és szakorvosképzésben, a szimulációs orvosképzés egyik meghatározó hazai bázisa.

Az aneszteziológia és az intenzív terápia mellett szakmai partnereivel az oxyológia és sürgősségi orvostan képzésének felelőse, illetve részt vesz a felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápolóképzésben. Képzésein az elméleti tudásanyag gyakorlatorientált megközelítéssel ötvöződik, így maximalizálandó az elsajátított tudásanyag gyakorlati alkalmazhatóságát.

 

GRADUÁLIS ORVOSKÉPZÉS

Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika nevéhez fűződik a Semmelweis Egyetemen két kötelező tantárgy, az Intenzív terápia és aneszteziológia (1992), és a Sürgősségi orvostan – oxyológia (2007) bevezetése a graduális oktatásba. Emellett a klinika

 

 POSZTGRADUÁLIS ORVOSKÉPZÉS

A klinika az 1995/96-os tanévtől részt vesz az aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvosképzésben, melynek azóta is egyik hazai bázisa. 2005-től a klinika részvételével megindult a sürgősségi szakorvosképzés. A klinika számos akkreditált posztgraduális tanfolyamot tart, így

 

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ KÉPZÉS

Az Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Klinika az 1995/96-os tanévtől vesz részt az aneszteziológia és intenzív terápiás szakápoló- és szakasszisztens-asszisztens képzésben.

 

MEDICAL SUCCESS – SZIMULÁCIÓS OKTATÁSI KÖZPONT

Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika szimulációs oktatási központja (SUCCESS) és a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság szimulációs oktatási központja (MASzK) integráltan, egységes oktatási koncepció alapján vesz részt a graduális, a posztgraduális orvosi és a szakasszisztens-képzésben.