A szimulációalapú orvosképzés pszichológiai hűségének vizsgálata fiziológiai paraméterek segítségével

 

Kedves Érdeklődő, 

Aktuálisan az alábbi kutatásunkhoz lehet kapcsolódni:

A Semmelweis Szimulációs Központ és a BME Ergonómia- és Pszichológia Tanszékének közös kutatása a „Szimuláció alapú orvosképzés pszichológiai hűségének vizsgálata fiziológiai paraméterek segítségével.”

Aktuálisan olyan érdeklődő medikus(oka)t keresünk, aki(k) részese(i) szeretn(én)e(k) lenni egy oktatás-kutatási folyamatnak.

Küszöbön álló vizsgálataink fókuszában aktuálisan a szimulációs hűség áll, azaz azt vizsgáljuk, hogy szimulált oktatási szituációban résztvevők bizonyos fiziológiai paraméterei milyen mértékben állnak összefüggésben tapasztalt szakemberek hasonló paramétereivel.

 

Lehetséges altémák:

(a témák listája a kutatás előrehaladtával bővíthető)  

 

  1. A nem-technikai készségek és azok fejlesztésének lehetőségei az orvosképzésben (TDK-s hallgatói feladatok: szakirodalom-gyűjtés és összegzés; az eredmények összevetése a Semmelweis Egyetemen fejlesztett DSBME oktatási módszerrel)

 

  1. A csapatvezető viselkedésének vizsgálata a hagyományos szimulációs alapú orvosképzésben és a Semmelweis Egyetemen fejlesztett dramatikus szimulációs képzésben  (TDK-s hallgatói feladatok: szakirodalom-gyűjtés; majd a kutatás eredményeinek összevetése, értelmezése a szakirodalom tükrében) 

 

Jelentkezés, érdeklődés:dr. Fritúz Gábor  frituz.gabor@med.semmelweis-univ.hu

(TDK-jelentkezés – tárgymegjelöléssel)