A demonstrátori pályázat leadásának határideje: 2019. május 24. péntek 

A Demonstrátori szabályzat szerint demonstrátornak azon hallgató jelentkezését várjuk, aki
        – az előző félévben  legalább jó rendű tanulmányi eredményt ért el;
        – a választott szakterületen (Intenzív terápia és aneszteziológia) kifejezett érdeklődést mutat;
        – az oktatás iránt elkötelezett.

Kedves Hallgató!

A Semmelweis Szimulációs Központ oktatásban való részvétele miatt
a demonstrátori szabályzat rendelkezési körén kívül eső  
első-, másod-, harmad-, negyed-ötöd, és hatodéves hallgatók 
klinikai szimulációs instruktori pályázatai felé is nyitottak vagyunk!

A klinikai szimulációs instruktori pályázat elvárt tartalma és formája megegyezik a demonstrátori pályázatéval.
AITK – Oktatásvezetés