Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

 

Klinikai TDK-felelős:  
Dr. Lorx András  
tdk.aitk@med.semmelweis-univ.hu

A Tudományos Diákköri tevékenység szabályai az AITK-n:

Témaválasztás. Az AITK-n az alább felsorolt tudományos kutatási területeken, a témavezetővel történő egyeztetés alapján lehetséges tudományos diákköri tevékenységet folytatni, illetve a tdk-tevékenységgel összefüggésben szakdolgozatot készíteni.

TDK-munka címe Témavezető
   
A Cardiac Depression Scale validációs vizsgálata szívsebészeti műtétre kerülő betegeknél dr. Németh Endre PhD
   
A gyakorlati vizsga hatása az alapszintű újraélesztés készségének rövid és hosszú távú megőrzésére – randomizált kontrollált vizsgálat dr. Kovács Enikő
   
A jobbkamrai rezerv prediktorainak vizsgálata a perioperatív időszakban dr. Németh Endre PhD
   
A karotisz-műtétek entrópia-vizsgálata (kialakítás alatt) dr. Székely Andrea PhD
   
A légzőrendszer mechanikus tulajdonságainak vizsgálata  dr. Lorx András PhD
   
A mikrobiom klinikai relevanciája dr. Madách Krisztina PhD
   
A nem-technikai készségek oktatás-módszertani integrációjának vizsgálata dr. Fritúz Gábor
   
A perkután tracheosztómia szövődményei és azok megelőzése dr. Élő Gábor PhD
   
A szívtranszplantáció és a műszív-implantáció perioperatív komplikációinak vizsgálata

dr. Németh Endre PhD

   
A virtuális oktatás hatása az orvosképzésben –szisztémás irodalmi összefoglaló és metaanalízis
dr. Kovács Enikő
   

Az e-learning tananyag fejlesztése és annak hatása az intenzív terápia és aneszteziológia tantárgy graduális oktatására

dr. Kovács Enikő

   
Az otthonlélegeztetési program hatása az életminőségre dr. Lorx András PhD
   
Az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai, életvégi döntések az intenzív osztályon dr. Élő Gábor PhD
   
Euthanasia/Ethical considerations in the ICU dr. Élő Gábor PhD
   
Új módszer az antibiotikum-rezisztencia vizsgálatára dr. Kállai András
   

Orvosi kommunikáció

dr. Fritúz Gábor, dr. Blaskó Ágnes PhD

 

Jelentési kötelezettség. Minden TDK-s hallgató adatait (TDK-s hallgató neve, témavezető neve, a TDK-téma címe, helyileg hol történik a tevékenység) a munka kezdetekor és minden egyes félév elején a témavezető lejelenti a klinikai TDK-felelősnél.

A TDK-munka elfogadása. A TDK-hallgató minden egyes félév végén 2 oldalas beszámolót ír a féléves munkájáról, annak eredményeiről, tervekről, problémákról, etc., ezt a témavezető aláírja, és javaslatot tesz a a klinikai TDK-felelős felé a hallgató munkájának elfogadására, illetve a féléves érdemjegyre.

Jegybeírás. A félév végi jegy/kredit csak ezek után kerülhet beírásra a Neptun-rendszerbe és a Leckekönyvbe a klinikai TDK-felelős által.