Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 19.
508193 Összes oltás

TDK-munka címe

Témavezető

A Cardiac Depression Scale validációs vizsgálata szívsebészeti műtétre kerülő betegeknél

Dr. Németh Endre PhD

A gyakorlati vizsga hatása az alapszintű újraélesztés készségének rövid és hosszú távú megőrzésére – randomizált kontrollált vizsgálat

Dr. Kovács Enikő PhD

A humán mikrobióta szerepe kritikus állapotú betegekben

Dr. Madách Krisztina PhD

A jobbkamrai rezervprediktorainak vizsgálata a perioperatív időszakban

Dr. Németh Endre PhD

A karotisz-műtétek entrópia-vizsgálata

Prof. Dr. Székely Andrea

A klinikai táplálás relevanciája kritikus állapotú betegekben

Dr. Madách Krisztina PhD

A Legionellapneumophila okozta pneumonia gyakorisága, diagnosztikai nehézségei és kimenetele az intenzív osztályon

Dr. Kállai András

A légzőrendszer mechanikus tulajdonságainak vizsgálata 

Dr. Lorx András PhD

A mikrobiom klinikai relevanciája

Dr. Madách Krisztina PhD

A nem-technikai készségek oktatás-módszertani integrációjának vizsgálata

Dr. Fritúz Gábor

A perkutántracheosztómia helye az intenzív terápiában

Dr. Élő Gábor PhD

A perkutántracheosztómia szövődményei és azok megelőzése

Dr. Élő Gábor PhD

A preoperatív és posztoperatív véna hepatica áramlás karakterisztikájának összehasonlítása, analízise különböző echocardiográfiás paraméterekkel, invazív hemodinamikai technikákkal

Prof. Dr. Székely Andrea

A szívműtétek nem cardialis eredetű rizikófaktorai

Prof. Dr. Székely Andrea

A szívtranszplantáció és a műszív-implantáció perioperatív komplikációinak vizsgálata

Dr. Németh Endre PhD

A vesetranszplantáció aneszteziológiai vonatkozása

Dr. Smudla Anikó PhD

A virtuális oktatás hatása az orvosképzésben –szisztémás irodalmi összefoglaló és metaanalízis

Dr. Kovács Enikő PhD

Az e-learning tananyag fejlesztése és annak hatása az intenzív terápia és aneszteziológia tantárgy graduális oktatására

Dr. Kovács Enikő PhD

Az endokrin hormonok szerepe a szívsebészeti betegek posztoperatív kimenetelében

Prof. Dr. Székely Andrea

Az oszcillációs mechanika vizsgálata a légzési cikluson belül

Prof. Dr. Hantos Zoltán

Az otthonlélegeztetési program hatása az életminőségre

Dr. Lorx András PhD

Az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai, életvégi döntések az intenzív osztályon

Dr. Élő Gábor PhD

Diabeticketoacidosis

Prof. Dr. Molnár Zsolt

Effects of instrumentally titrated vs conventional PEEP settings on postoperative outcomes in patients undergoing abdominal surgery

Prof. Dr. Molnár Zsolt

Élődonáció pszichoszociális vonatkozásai

Dr. Smudla Anikó PhD

Euthanasia/Ethicalconsiderations in the ICU

Dr. Élő Gábor PhD

Frailty a szív-, érsebészetben

Prof. Dr. Székely Andrea

Gyerekanesztézia, regionális anesztézia gyermekkorban

Dr. Hauser Balázs PhD, Dr. Gőbl Gergely

Gyerekanesztézia, újszülött anesztézia biztonsága

Dr. Hauser Balázs PhD, Dr. Tövisházi Gyula

Investigation of theeffects and safety of different anticoagulant doses applied for thrombosis prophylaxis on clinical outcomes in COVID-19

Prof. Dr. Molnár Zsolt

Lélegeztetés hatékonyságának javítása

Dr. Lorx András PhD

Májrecipiensek életminőségét befolyásoló tényezők vizsgálata

Dr. Smudla Anikó PhD

Neuromonitoring az érsebészetben

Prof. Dr. Székely Andrea, Dr. Sándor Ágnes

NIRS újszülöttkori nyelőcső atrézia műtét során

Dr. Hauser Balázs PhD, Dr. Tövisházi Gyula

Non-technicalskills az oktatásban

Prof. Dr. Székely Andrea

Nozokomiális infekciók az intenzív osztályon, epidemiológia, patofiziológia, prevenció, terápia

Dr. Iványi Zsolt PhD, Dr. Mogyoródi Bence

Orvosi kommunikáció

Dr. Fritúz Gábor, Dr. Blaskó Ágnes PhD

Preoperative Streoid Administration in major liver surgery

Prof. Dr. Molnár Zsolt

Relaxin 1 és 2 szerepének vizsgálata szervi diszfunkciók kialakulásában szívsebészeti betegek esetén

Dr. Németh Endre PhD, Dr. Tamáska Eszter

The effects of Point of CareUltrasound (PoCUS) use ontheimprovement of clinicaloutcomes in patientswithacutedyspnoea

Prof. Dr. Molnár Zsolt

Transzplantáció és autoimmun/immun folyamatok

Prof. Dr. Székely Andrea

Transzplantáció és májműködés

Prof. Dr. Székely Andrea

Transzplantáció és pajzsmirigyműködés

Prof. Dr. Székely Andrea

Új módszer az antibiotikum-rezisztencia vizsgálatára

Dr. Kállai András

Új protokoll tüdőembólia biztonságos ellátására

Dr. Kállai András

VA-ECMO támogatás kiegészítése Cytosorb® hemadszorpciós eszközzel: retrospektív vizsgálat

Dr. Németh Endre PhD

 

Klinikai TDK-felelős:  
Dr. Lorx András  
tdk.aitk@med.semmelweis-univ.hu

A Tudományos Diákköri tevékenység szabályai az AITK-n:

Témaválasztás. Az AITK-n az alább felsorolt tudományos kutatási területeken, a témavezetővel történő egyeztetés alapján lehetséges tudományos diákköri tevékenységet folytatni, illetve a tdk-tevékenységgel összefüggésben szakdolgozatot készíteni.

 

Jelentési kötelezettség. Minden TDK-s hallgató adatait (TDK-s hallgató neve, témavezető neve, a TDK-téma címe, helyileg hol történik a tevékenység) a munka kezdetekor és minden egyes félév elején a témavezető lejelenti a klinikai TDK-felelősnél.

A TDK-munka elfogadása. A TDK-hallgató minden egyes félév végén 2 oldalas beszámolót ír a féléves munkájáról, annak eredményeiről, tervekről, problémákról, etc., ezt a témavezető aláírja, és javaslatot tesz a a klinikai TDK-felelős felé a hallgató munkájának elfogadására, illetve a féléves érdemjegyre.

Jegybeírás. A félév végi jegy/kredit csak ezek után kerülhet beírásra a Neptun-rendszerbe és a Leckekönyvbe a klinikai TDK-felelős által.