Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 23.
315616 Összes oltás

 

Klinikai TDK-felelős:  
Dr. Lorx András  
tdk.aitk@med.semmelweis-univ.hu

A Tudományos Diákköri tevékenység szabályai az AITK-n:

Témaválasztás. Az AITK-n az alább felsorolt tudományos kutatási területeken, a témavezetővel történő egyeztetés alapján lehetséges tudományos diákköri tevékenységet folytatni, illetve a tdk-tevékenységgel összefüggésben szakdolgozatot készíteni.

TDK-munka címe Témavezető
   
A Cardiac Depression Scale validációs vizsgálata szívsebészeti műtétre kerülő betegeknél dr. Németh Endre PhD
   
A karotisz-műtétek entrópia-vizsgálata (kialakítás alatt) dr. Székely Andrea PhD
   
A jobbkamrai rezerv prediktorainak vizsgálata a perioperatív időszakban dr. Németh Endre PhD
   
A légzőrendszer mechanikus tulajdonságainak vizsgálata  dr. Lorx András PhD
   
A mikrobiom klinikai relevanciája dr. Madách Krisztina, PhD
   
A nem-technikai készségek oktatás-módszertani integrációjának vizsgálata dr. Fritúz Gábor
   
A perkután tracheosztómia szövődményei és azok megelőzése dr. Élő Gábor PhD
   
A szívtranszplantáció és a műszív-implantáció perioperatív komplikációinak vizsgálata dr. Németh Endre PhD
   
Az otthonlélegeztetési program hatása az életminőségre dr. Lorx András PhD
   
Az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai, életvégi döntések az intenzív osztályon dr. Élő Gábor PhD
   
Euthanasia/Ethical considerations in the ICU dr. Élő Gábor PhD
   
Új módszer az antibiotikum-rezisztencia vizsgálatára dr. Kállai András

 

Jelentési kötelezettség. Minden TDK-s hallgató adatait (TDK-s hallgató neve, témavezető neve, a TDK-téma címe, helyileg hol történik a tevékenység) a munka kezdetekor és minden egyes félév elején a témavezető lejelenti a klinikai TDK-felelősnél.

A TDK-munka elfogadása. A TDK-hallgató minden egyes félév végén 2 oldalas beszámolót ír a féléves munkájáról, annak eredményeiről, tervekről, problémákról, etc., ezt a témavezető aláírja, és javaslatot tesz a a klinikai TDK-felelős felé a hallgató munkájának elfogadására, illetve a féléves érdemjegyre.

Jegybeírás. A félév végi jegy/kredit csak ezek után kerülhet beírásra a Neptun-rendszerbe és a Leckekönyvbe a klinikai TDK-felelős által.