Klinikai TDK-felelős:  
Dr. Lorx András 

tdk.aitk@med.semmelweis-univ.hu

 

A Tudományos Diákköri tevékenység szabályai az AITK-n:

Témaválasztás. Az AITK-n az alább felsorolt tudományos kutatási területeken, a témavezetővel történő egyeztetés alapján lehetséges tudományos diákköri tevékenységet folytatni, illetve a tdk-tevékenységgel összefüggésben szakdolgozatot készíteni.

 

Jelentési kötelezettség. Minden TDK-s hallgató adatait (TDK-s hallgató neve, témavezető neve, a TDK-téma címe, helyileg hol történik a tevékenység) a munka kezdetekor és minden egyes félév elején a témavezető lejelenti a klinikai TDK-felelősnél.

A TDK-munka elfogadása. A TDK-hallgató minden egyes félév végén 2 oldalas beszámolót ír a féléves munkájáról, annak eredményeiről, tervekről, problémákról, stb., ezt a témavezető aláírja, és javaslatot tesz a klinikai TDK-felelős felé a hallgató munkájának elfogadására, illetve a féléves érdemjegyre.

Jegybeírás. A félév végi jegy/kredit csak ezek után kerülhet beírásra a Neptun-rendszerbe és a Leckekönyvbe a klinikai TDK-felelős által.

Hogyan lesz valaki tagja a Tudományos Diákkörnek?
A tárgy felvétele
Nyomtatványok