KUTATÁSI TERÜLETEK
Az iszkémia-reperfúziós károsodások okozta szív- és tüdőszövődményeinek vizsgálata, klinikai, biokémiai monitorozása és e szövődmények megelőzésének, kezelésének lehetőségei az aneszteziológiában és az intenzív terápiában. A humán endotélfunkció károsodásának klinikai vizsgálata, biokémiai monitorozásának lehetőségei. Az anesztéziában és az intenzív terápiában alkalmazott szerek szív- és érrendszerre való hatásának vizsgálata. A szeptikus betegek biokémiai monitorozásának lehetőségei. A műtétre kerülő szívbetegek esetleges posztoperatív szövődményeinek előrejelzése, ezen szövődmények előfordulási kockázatának preoperatív felmérése, becslése. A légzési elégtelenség patofiziológiájának és terápiás lehetőségeinek kutatása. A lélegeztetési módok hemodinamikai hatásának vizsgálata. A légzőrendszer patofiziológiájának, a különböző lélegeztetési módoknak a légzési munkára kifejtett hatásai. Légzésmechanika az intenzív osztályon. A kardiopulmonális reszuszcitáció szervezésének és oktatási hatékonyságának vizsgálata. Verbális szuggesztiók hatásainak vizsgálata a perioperatív szakban és az intenzív terápia során. A szepszis klinikai vonatkozásai. A szepszis genetikai háttere, súlyos szeptikus állapotok kimenetelét befolyásoló genetikai tényezők. A HELLP-szindróma súlyosságát prediktáló markerek vizsgálata. Trombotikus mikroangiopátiák az intenzív osztályon. Plazmaferezis az intenzív terápiában. A miokardium monitorozása szepszisben. Az altatás hatása az elektrokonvulzív terápia effektivitására. Az intraabdominális nyomás változásának intenzív terápiás jelentősége. Nozokómiális infekciók prevenciójának és klinikai jelentőségének kutatása. A perkután tracheosztómia aktuális kérdései. Az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai, életvégi döntések az intenzív osztályon. A betegjogok és a bioetika aktuális kérdései. Az agyi keringésmintázat vizsgálata szívsebészeti anesztézia során. Neutrofil funkciók vizsgálata szepszis során. Az anesztézia és a műtéti beavatkozás hatása az immunrendszerre.

MEGHIRDETETT TDK-TÉMÁK
Az alább felsorolt tudományos kutatási területeken, a témavezetővel történő egyeztetés alapján lehetséges tudományos diákköri tevékenységet folytatni, illetve a tdk-tevékenységgel összefüggésben szakdolgozatot készíteni.

A tudományos diákköri tevékenység végzése és hivatalos elismerése szigorú formai szabályokhoz kötött, bővebb információ a TDK-oldalon található.

MEGHIRDETETT REKTORI PÁLYATÉTELCÍMEK
Az itt felsorolt tudományos kutatási területeken, a megjelölt konzulenssel történő egyeztetés alapján lehetséges rektori pályamunkát készíteni.

MEGHIRDETETT PhDTÉMÁK
A Klinika munkatársai aktuálisan tíz PhD témát működtetnek. Ezen alprogramok fókuszában többek között az ér- és szívsebészeti betegek kardiopulmonális perioperatív kockázatának felmérése, monitorozása és kezelési lehetőségeinek vizsgálata, a szívműtétek kiváltotta iszkémiás-reperfúziós myocardium- és tüdőkárosodások csökkentésének kísérletes és klinikai vizsgálata, a légzőrendszer mechanikájának és a légzéstámogatás hatékonyságának kutatása, életvégi döntések vizsgálata áll. A Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáin 2004 óta működő Kardiovaszkuláris Kutatócsoport, valamint az oxfordi központú Oxford Cardiothoracic and Vascular Research Group koordinálásával, továbbá a montreáli McGill University légzésfiziológusaival folyó együttműködés keretében jelentős tér nyílt széleskörű, nemzetközi kutatómunka végzésére.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
A Klinika széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, melyek keretében rendszeresen kerül sor közös kutatási programok, tanulmányutak, cseregyakorlatok, szakmai konzultációk, előadások, tudományos összejövetelek és szimpóziumok lebonyolítására.