Rektori pályamunka mint szakdolgozat

56/2020 (IV.21.) számú szabályzat egyes, a hallgatók részére jutalomdíjjal járó pályázatokról

(10) A díjjal jutalmazott rektori pályamunkákat a téma szerint illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének javaslata  alapján a dékán jeles bírálati javaslatú szakdolgozatnak  fogadhatja el, amennyiben ezt a hallgató a tanulmányi osztályon benyújtott kérvényben kéri.

(11) Osztatlan mesterképzésben résztvevő hallgatók számára a dicsérettel jutalmazott rektori pályamunkákat a téma szerint illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a dékán jeles bírálati javaslatú szakdolgozatnak fogadhatja el, amennyiben ezt a hallgató a tanulmányi osztályon benyújtott kérvényben kéri.

(13) A szakdolgozatként befogadott rektori pályamunkákat a TVSZ 45. § (21) bekezdése szerint védésre kell bocsátani.

(14)A (10)–(11) bekezdések szerint jutalmazott rektori pályamunkákra a TVSZ 45. § (6)-(8) bekezdéseiben szereplő előírások nem vonatkoznak.

Eljárási rend:

  1. a hallgató kitölti a díjjal jutalmazott (helyezett vagy dicsérettel értékelt) pályamunka szakdolgozatként való elfogadására vonatkozó kérvényt
  2. a fenti kérvényt eljuttatja az intézet vezetőjéhez, aki vagy elutasítja a kérést, vagy támogatja, és a kérvényt aláírásával és az Intézet pecsétjével látja el
  3. az így ajánlott kérvényt a hallgató eljuttatja a kar Dékáni Hivatalába, ahol a dékán szándéka szerint vagy elutasítja, vagy támogatja (és ez esetben jeles bírálati jegyet javasol) a szakdolgozatként elfogadott munkát.
  4. a kitöltött szakdolgozati címbejelentő lap és az aláírt, engedélyezett kérvény elektronikus másolatát a hallgató köteles a kutat.aitk@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre megküldeni, hogy a dolgozat szakdolgozatként is rögzítésre kerülhessen  a Neptun rendszerben is.