A Semmelweis Egyetem Szenátusának döntése értelmében 2024. január 1-től Intenzív Terápiás Klinika néven folytatjuk munkánkat az egyetemi működés hármas egységében: betegellátás, oktatás, kutatás. A megújuló Klinika fókuszában továbbra is a betegbiztonság áll; a legmagasabb orvosszakmai szinten való gyógyító munka, mely során orvosaink és szakdolgozóink az eddig megszokott elkötelezettséggel dolgoznak azon, hogy Betegeink a hazai körülmények között a lehető legszakszerűbb orvosi ellátást kapják.

Rövid történet

2008. évben kezdetét vette az aneszteziológiai és az intenzív terápiás tevékenység központosítása, amely része volt az egyetemen belüli munkafolyamatok szervezeti és gazdasági racionalizálásának. Ezen időszak alatt a Klinika – a Semmelweis Egyetemen az elsők között – minőségirányítási rendszert vezetett be, amely rendszert a rendszeres auditok tanúsításai alapján azóta is sikerrel üzemelteti. A 2010-es években a Klinika szakmai profilja kibővült az oxiológia – sürgősségi orvostan szakterülettel, amely aktuálisan tanszéki csoport formájában létezett 2021-ig.  Az oktatás terén hagyományosan élen járó Klinika a korszerű orvosi és egészségügyi készségfejlesztést és szimulációs képzés szempontjaira fókuszálva – az egyetemi felsővezetés támogatásával – létrehozta a Semmelweis Szimulációs Központot, amelyet szintén tanszéki csoport formájában üzemeltet. Az új Korányi-projekt átadásával az Egyetem klinikai tevékenységének racionalizálása újabb jelentős állomáshoz érkezett, amely kihívásnak a Klinika – az általa képviselt aneszteziológiai, intenzív terápiás és sürgősségi orvostani diszciplinák révén – minden tudásával megfelelni igyekszik.

Betegellátás

Az Intenzív Terápiás Klinika munkatársai végzik a Semmelweis Egyetem intenzív terápiás és aneszteziológiai tevékenységének döntő részét. Intenzív betegellátás a Központi Betegellátó Épületben 45 ágyon folyik. Klinikánk az Egyetem egyéb, intenzív ellátást végző osztályain szükség esetén konzíliáriusi segítséget nyújt. Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika nagy számban kezel pulmonológiai, kardiológiai, sebészeti, szülészeti, endokrinológiai, neurológiai, pszichiátriai, hematológiai, immunológiai intenzív terápiás ellátásra szoruló betegeket. A Klinika járóbeteg ellátó egysége preoperatív kockázatfelmérés (aneszteziológiai szakambulancia), és perioperatív páciens menedzsment (kardiológiai, pulmonológiai szakambulancia) keretében igyekszik növelni a betegbiztonságot, optimalizálni a betegutakat. A Klinika fájdalomterápiás szakambulanciát is működtet. A progresszív betegellátás jegyében a Semmelweis Egyetem vonzáskörzetébe tartozó régiók mellett a főváros intenzív terápiás és aneszteziológiai ellátásában is jelentős mértékben részt vesz Klinikánk.

Oktatás

Az Intenzív Terápiás Klinika (ITK) részt vesz a graduális és a posztgraduális orvos- és szakorvosképzésben, a szimulációs orvosképzés egyik meghatározó hazai bázisa. Az aneszteziológia és az intenzív terápia mellett szakmai partnereivel az oxyológia és sürgősségi orvostan képzésének felelőse, illetve részt vesz a felnőtt aneszteziológiai és intenzív terápiás szakápolóképzésben. Képzésein az elméleti tudásanyag gyakorlatorientált megközelítéssel ötvöződik, így maximalizálandó az elsajátított tudásanyag gyakorlati alkalmazását.

Graduális képzés: Az Intenzív Terápiás Klinika nevéhez fűződik a Semmelweis Egyetemen két kötelező tantárgy, az Intenzív terápia és aneszteziológia (1992), és a Sürgősségi orvostan – oxiológia (2007) bevezetése a graduális oktatásba. Emellett a Klinika kötelezően, ill. szabadon választható kurzusként elindította az Aneszteziológia és intenzív terápia (1991), a Kardiopulmonális reszuzscitáció elmélete és gyakorlata (1996), valamint a Sürgősségi orvostan (2004) oktatását. Az utóbbi két tárgy, egyesülve a korábbi Oxiológia tárggyal, a 2007/08-as tanévtől kezdve, mint Sürgősségi orvostan – oxiológia (kötelező) és Oxiológia – sürgősségi orvostan (kötelezően választható) tárgyként jelenik meg a Tanrendben. A Fogorvostudományi Karral közösen a 2011/12-es tanévtől került bevezetésre szabadon választhatóan a Szedációs ismeretek fogorvosok számára című tárgy.

Posztgraduális képzés: A Klinika az 1995/96-os tanévtől részt vesz az aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvosképzésben, melynek azóta is egyik hazai bázisa. 2005-től a Klinika részvételével megindult a sürgősségi szakorvosképzés. A Klinika számos akkreditált posztgraduális tanfolyamot tart, így szakvizsga előtti kötelező tanfolyamokat (az intenzív terápia általános és speciális kérdései, az aneszteziológia általános és speciális kérdései, a sürgősségi orvostan kérdései), kötelezően választható tanfolyamokat (kardiopulmonális reszuszcitáció, korszerű respirációs terápia, kritikus állapotú páciens ellátása (HiFi-szimulációval), váratlan helyzetek gyakorlatorientált ellátása altatás közben (HiFi-szimulációval)) és szabadon választható tanfolyamokat (jogi helyzetek és megoldások a mindennapi orvosi gyakorlatban, szuggesztiók alkalmazása a szomatikus orvoslásban képzés (SASOK) I-II., légzési fizioterápia az intenzív osztályon, éberszedációs ismeretek fogorvosok számára I-II.). Mindezek mellett a klinika több munkatársa vesz rész oktatóként nemzetközi újraélesztési tanfolyamokon.

Szakasszisztens- és szakápolóképzés. A klinika az 1995/96-os tanévtől vesz részt az aneszteziológiai szakasszisztens és intenzív szakápoló képzésben.

Kutatás

Az Intenzív Terápiás Klinika munkatársainak tudományos tevékenysége a graduális orvosképzés tudományos diákköri, szakdolgozati konzulensi tevékenységétől a hazai és nemzetközi továbbképző tudományos orvoskongresszusi részvételeken (SIASTOK, MAITT, etc.) és hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban való publikációs és szerkesztési (IMAS) tevékenységén keresztül  a PhD-alprogramok működtetéséig terjed. Tovább …