Betűméret: A A A

Jogszabályfigyelés 2018.05.28-2018.06.15.

   1.   

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A pénzügyminiszter 2/2018. (VI. 1.) PM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 77. szám 2018.VI.01.
Hatály: 2018.VI.02-tól 
kivétel: 1-3. §, 4 § a)
2018.VII.01-től

NGM rendelet 2. § 5. pont (módosulás)

adatexport: az  adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az  állami adó- és vámhatóság

rendelkezésére bocsátása a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben vagy a 13/A. § (1) bekezdése szerinti közleményben meghatározott adatszerkezetben.

8. § (1)  d) pont (új)

A számlázó programmal szemben követelmény, hogy

d) biztosítsa a  kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező

adattartalmának az  állami adó- és vámhatóság részére történő, 13/A–13/B.  § szerinti elektronikus úton történő

továbbítását.

8. § (6) (új)

A  számlázó programmal előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat az  (1)  bekezdés d)  pontja

alkalmazásában abban az  időpontban minősül kiállítottnak, amely időponttal a  számlázó program az  előállított

számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait lezárja.

4/A. Számlázó programok adatszolgáltatása (új alcím):

új 13/A-B. §

Az új §-ok meghatározzák, hogy a számlázó programok használatával kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás mikor számít megkezdettnek és teljesítettnek, illetve mikor hibás a teljesítés; mi a teendő üzemzavar esetén.

17. § (2) (módosulás)

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni

a) nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számláról és nyugtáról, továbbá papírra nyomtatott számláról és nyugtáról (ideértve a pénztárgéppel és taxaméterrel kiállított számlát és nyugtát is) történő elektronikus másolatkészítés során, valamint

b) a papír alapon létrehozott, de elektronikus számlaként kibocsátott számláknak az elektronikus formátumba történő átkonvertálásánál.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.

A bejegyzés kategóriája: Tájékoztatók
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.