Pályázati felhívás

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj és Területi Közigazgatási Ösztöndíj

Mindkét ösztöndíj részletes leírása itt érhető el .

ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért

Közös feladatunk a roma kisebbség gazdasági és szociális helyzetének javítása Magyarországon, éppen ezért a Hungarian Business Leaders Forum 2007-ben a hátrányos szociális helyzetben lévő középiskolás roma diákok tanulmányait támogató rendszert hozott létre. A ROMASTER Program célja, hogy elősegítse a roma …

„Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” és az ahhoz kapcsolódó „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj” pályázat meghirdetése

Cél: Az orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi graduális képzés, ill. szakképzés során végzett kutatómunka támogatása és a végzett hallgatók PhD-fokozatszerzésének elősegítése kiválósági alapon az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás segítségével Pályázhatnak: 1. az ÁOK, FOK, GYTK, ETK és EKK tudományos diákkörös hallgatói …

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS “MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2017/2018-2018/2019-es tanévekre”

A Merck Kft. ( www.merck.hu ) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország egyik kiemelt felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat. A pályázatról bővebben itt olvashat, a pályázati adatlap …

Pályázati felhívás – Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2017

A Tempus Közalapítvány pályázati felhívást jelentet meg a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj elnyerésére. A felhívás célja a hazai felsőoktatási intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, az egyéni kezdeményezések ösztönzése és támogatása, ezzel hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és szolgáltatásfejlesztéséhez. …

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] 64.§ (5) bekezdése alapján, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak szerint az oktatásért felelős miniszter …

F E L H  Í V Á S demonstrátori megbízások elnyerésére

  Demonstrátori megbízást az a harmad  – kivételesen másod -, illetőleg magasabb évfolyamos hallgató kaphat, akinek a tanulmányi eredménye az előző tanulmányi félévben legalább jó rendű és a választott szakterületen kiváló eredményt ért el, magatartása, közösségi életben való részvétele példás. …

Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018. tanév

Felsőoktatási Mester (Osztatlan) képzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjhoz ÚNKP-17-2   Pályázati Kiírás Összefoglaló   Az ösztöndíj célja: a mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció (tudományos cikk vagy TDK-dolgozat), egyéb – az …

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú szervezet Ph.D. pályázata

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú szervezet kuratóriuma pályázatot hirdet a 2016. április 1. és 2017. március 31. között doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett kutatók számára 100 000 Ft-os kutatási támogatás elnyerésére.   Pályázni lehet a kémia, a gyógyszerészet és az …

Falling Walls Lab

A Falling Walls Lab egy fiatal innovátoroknak szóló kezdeményezés, amely kiváló lehetőséget nyújt hallgatók, akadémikusok, vállalkozók, és más szakmabeliek számára, hogy mindössze 3 percben megosszák kutatómunkájukat, üzleti modelljüket, innovatív projektjüket vagy ötletüket társaik, és egy válogatott üzleti és akadémiai szakemberekből …

1 / 2 oldal12