Pályázati felhívás

„Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” és az ahhoz kapcsolódó „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj” pályázat meghirdetése

Cél: Az orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi graduális képzés, ill. szakképzés során végzett kutatómunka támogatása és a végzett hallgatók PhD-fokozatszerzésének elősegítése kiválósági alapon az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás segítségével Pályázhatnak: 1. az ÁOK, FOK, GYTK, ETK és EKK tudományos diákkörös hallgatói …

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] 64.§ (5) bekezdése alapján, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak szerint az oktatásért felelős miniszter …

F E L H Í V Á S demonstrátori megbízások elnyerésére

Demonstrátori megbízást az a harmad – kivételesen másod -, illetőleg magasabb évfolyamos hallgató kaphat, akinek a tanulmányi eredménye az előző tanulmányi félévben legalább jó rendű és a választott szakterületen kiváló eredményt ért el, magatartása, közösségi életben való részvétele példás. A …

Új Nemzeti Kiválóság Program

Ösztöndíjpályázatok a 2018/2019. tanévben A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése. A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók …

Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú szervezet Ph.D. pályázata

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú szervezet kuratóriuma pályázatot hirdet a 2017. április 1. és 2018. március 31. között doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett kutatók számára 100 000 Ft-os kutatási támogatás elnyerésére. Pályázni lehet a kémia, a gyógyszerészet és az orvosi …

„Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” és az ahhoz kapcsolódó „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj” pályázat meghirdetése

Cél: Az orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi graduális képzés, ill. szakképzés során végzett kutatómunka támogatása és a végzett hallgatók PhD-fokozatszerzésének elősegítése kiválósági alapon az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás segítségével Pályázhatnak: 1. az ÁOK, FOK, GYTK, ETK és EKK tudományos diákkörös hallgatói …

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj és Területi Közigazgatási Ösztöndíj

Mindkét ösztöndíj részletes leírása itt érhető el .

ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért

Közös feladatunk a roma kisebbség gazdasági és szociális helyzetének javítása Magyarországon, éppen ezért a Hungarian Business Leaders Forum 2007-ben a hátrányos szociális helyzetben lévő középiskolás roma diákok tanulmányait támogató rendszert hozott létre. A ROMASTER Program célja, hogy elősegítse a roma …

„Kiegészítő Kutatási Kiválósági Ösztöndíj” és az ahhoz kapcsolódó „Rendszeres PhD Fokozatszerzési Kiválósági Ösztöndíj” pályázat meghirdetése

Cél: Az orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi graduális képzés, ill. szakképzés során végzett kutatómunka támogatása és a végzett hallgatók PhD-fokozatszerzésének elősegítése kiválósági alapon az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás segítségével Pályázhatnak: 1. az ÁOK, FOK, GYTK, ETK és EKK tudományos diákkörös hallgatói …

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS “MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2017/2018-2018/2019-es tanévekre”

A Merck Kft. ( www.merck.hu ) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország egyik kiemelt felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat. A pályázatról bővebben itt olvashat, a pályázati adatlap …

1 / 3 oldal123