Pályázati felhívás

Pályázati felhívás – Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2017

A Tempus Közalapítvány pályázati felhívást jelentet meg a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj elnyerésére. A felhívás célja a hazai felsőoktatási intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, az egyéni kezdeményezések ösztönzése és támogatása, ezzel hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és szolgáltatásfejlesztéséhez. …

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] 64.§ (5) bekezdése alapján, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak szerint az oktatásért felelős miniszter …

F E L H  Í V Á S demonstrátori megbízások elnyerésére

  Demonstrátori megbízást az a harmad  – kivételesen másod -, illetőleg magasabb évfolyamos hallgató kaphat, akinek a tanulmányi eredménye az előző tanulmányi félévben legalább jó rendű és a választott szakterületen kiváló eredményt ért el, magatartása, közösségi életben való részvétele példás. …

Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018. tanév

Felsőoktatási Mester (Osztatlan) képzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjhoz ÚNKP-17-2   Pályázati Kiírás Összefoglaló   Az ösztöndíj célja: a mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció (tudományos cikk vagy TDK-dolgozat), egyéb – az …

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú szervezet Ph.D. pályázata

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú szervezet kuratóriuma pályázatot hirdet a 2016. április 1. és 2017. március 31. között doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett kutatók számára 100 000 Ft-os kutatási támogatás elnyerésére.   Pályázni lehet a kémia, a gyógyszerészet és az …

Falling Walls Lab

A Falling Walls Lab egy fiatal innovátoroknak szóló kezdeményezés, amely kiváló lehetőséget nyújt hallgatók, akadémikusok, vállalkozók, és más szakmabeliek számára, hogy mindössze 3 percben megosszák kutatómunkájukat, üzleti modelljüket, innovatív projektjüket vagy ötletüket társaik, és egy válogatott üzleti és akadémiai szakemberekből …

Pályázati felhívás a Kari Ifjúsági Tanács elnöki tisztségének betöltésére

A Gyógyszerésztudomány Kar Tanácsa az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 47. § (11) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Kar Működési Rendjének 6. §-ában meghatározott részletes szabályok szerint az oktatók és hallgatók közötti kapcsolattartás, a legtehetségesebb hallgatóknak az egyetemi közéletbe való bevonása, …

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – határidő módosítás

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került. További információ az alábbi linkeken: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica9/ http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica8/

„MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2016/17-2017/18-as tanévekre”

  A Merck Kft. ( www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország egyik kiemelt felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat. A pályázaton 4 tanuló nyerheti el a …

“Merit Díj”

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara PÁLYÁZATOT HIRDET a 2016. évi „Merit Díjra”   A pályázat célja a Kar oktatási szervezeti egységeiben végzett magas színvonalú kutató munka elismerése.   A pályázattal elnyerhető támogatás A díj: havi bruttó 130.000,- Ft fizetés-kiegészítés (plusz járulék) 6 hónapon …

1 / 2 oldal12