Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

Hallgatónk szereplése Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Versenyen

A Kazinczy Szépkiejtési Versenyen hosszú idő óta idén, a 2020/21. tanévben indult először újra Karunk diákja, Kiss Dániel Márk, II. évfolyamos konduktor-iskolaspecializációs hallgatónk. E jeles Versenyen az 1990-es években rendszeresen indultak jelöltek az akkor még Nemzetközi Pető Intézet színeiben.  A szép kiejtésre, a hangzó beszédre az akkor az Intézetben tanító dr. Molnár Ildikó, főiskolai docens, a beszéd mesterségének kiváló tanára készítette fel az induló konduktor hallgatókat. Ismét megérett a helyzet arra, hogy fiataljaink színesítsék az indulók palettáját és reprezentálják intézményünket. A hangzó beszéd magas szintű művelése kincs, melynek elsajátítása nemes cél, egyben a megtérülése is nagy a szakmai életben. Az idei Verseny – a COVID 19 járvány elkerülése miatt – online színtérben zajlott.

Ennek körülményeiről számol be a Verseny erős mezőnyében helytálló Kiss Dániel Márk. Hallgatónkat Dr. Pintér Henriett készítette fel.

Pillanatképek a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Versenyről

 (fotón: Kiss Dániel Márk, Semmelweis Egyetem, Pető András Kar)2020 tavaszán egyik oktatóm felhívta a figyelmünket egy versenyre: ha érdekelne, nevezzünk be erre. A Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd Verseny tradíciója több évtizedes műltra tekint vissza, alapítója Péchy Blanka nyelvművelő és előadóművész volt. Tájékozódván a rendezvény tartalmáról, a szándékaink minden tekintetben megegyezőnek bizonyultak, így bátorkodtam elindulni a Versenyen. A felhívást — ahogy minden évben — a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság és az Anyanyelvápolók Szövetsége írta ki. Ebben szerepelt a Verseny feladat: egy gépelt oldalnyi, 2–3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveg kiválasztása és felolvasása.

Ilyen feltételek mellett kezdtem el a keresgélést a szövegekben és kérdeztem meg egyúttal a tanerőt is, hogy személy szerint ő mit javasolna. A kapott tetemes listán átrágva magam bukkantam Füst Milán írásainak részleteire, melyek terjedelmüknél fogva alkalmasnak látszottak. A színművészek gyakran nyilatkoznak úgy, hogy a szöveg akkor üt igazán, ha azt sajátjukénak érzik. Így az ő nyomdokaikon elindulva esett a választásom a fenti író Ez mind én voltam egykor című kötetének egy szeletére, Schőndorff úr egyéb észrevételei című szövegére. A többszörösen összetett mondatok értelmének kibogozásához és az előadásmódhoz is személyes segítséget kaptam oktatómtól.

A verseny értékelés pontjai a jó szövegértés és szöveghűség, a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése, a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás, jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása voltak.

A próbatétel időpontja többször is el lett halasztva, végül október 16-án került rá sor — rendhagyó módon — online formában. A választott szöveget videofelvételen keresztül kellett előadni, a szöveget mellékelve e-mail-ben kellett postázni a találkozót megelőző napon.

A megmérettetés másik részét egy kötelező, előre küldött, titkosított szöveg képezte, melyhez a feloldó kódot 20 perccel a személyes felolvasás előtt küldték meg. A kezdeti technikai malőrök ellenére zavartalanul folyt a mérkőzés a továbbiakban. Az ünnepélyes megnyitó és a bírák bemutatása után ismertették a szabályokat. Az online térbe egyesével hívtak be.

Az eredményhirdetés előtt mintát kaphattunk arra nézvést, hogyan is kellene hangzania a textusnak. Előadóművész tolmácsolta Csukás István Mi a helyzet a költővel? című írását. A Verseny zárása volt az eredményhirdetés, ahol a 24 felolvasó diák közül nyolcan részesültek Kazinczy-díjban.  Az idei Kazinczy-érdemérmesek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán, A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, az Eszterházy Károly Egyetem Tanárképző Karán, a Károli Gáspár Reformátusegyetem Bölcsészettudományi Karán, illetve a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanulnak. A mezőny erősnek tekinthető, ahol azonban évről évre mi is képviselhetjük magunkat.

Kiss Dániel Márk