TÁJÉKOZTATÓ

a Semmelweis Egyetem valamennyi polgára részére

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt felhatalmazásom alapján, a járványügyi helyzet miatti korlátozások idején is folytatandó képzés jogszerűségének fenntartása érdekében a távoktatás során természetes személy azonosítható módon való megjelenítését tartalmazó kép- és hangfelvétel alkalmazásának esetén (beteg bemutatás) a következők megtartására hívom fel a figyelmet:

 1. A távoktatás során a személyes adatok védelme szempontjából fontos, hogy – amennyiben oktatás-módszertani okok miatt indokolt a beteg megjelenítése – az ne legyen az ő számára sértő, megalázó és a bemutatottak alapján személye ne legyen azonosítható.

  1. A beteg akkor azonosítható, ha az arca, vagy más egyedi testi jel (sebhely, tetoválás) alapján a személyazonossága egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható.

  2. Az azonosítás lehetőségét vagy a bemutatott beteg arcának, vagy egyedi testi jelének elfedésével, vagy technikai kitakarással kell megszüntetni.

  3. A személyazonosításra alkalmas módon bemutatott személyről kép- vagy hangrögzítés nélkül készült bemutatás esetén az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 17. § (2) bekezdése alapján nem kell az érintett hozzájárulása.

  4. A nem azonosítható módon bemutatott betegtől adatai kezeléséhez való hozzájárulást (mivel nincs személyes adat kezelés) nem kell kérni, azonban tájékoztatni kell arról, hogy az egészségügyi szakember-képzés keretében, távoktatás formájában kerül sor a vizsgálat/beavatkozás/vagy egyéb tevékenység bemutatására.

 2. Amennyiben a rögzítés nem elengedhetetlenül szükséges, úgy az azonosítható beteget kép- és hangrögzítés nélkül kell bemutatni.
  1. Amennyiben rögzítésre kerül sor, a rögzített kép- és hangfelvétel elérését lehet egyetemi tárhelyről (az Informatikai Igazgatóság által biztosított megoldással) biztosítani meghatározott időtartamig, valamint más, az Egyetemen kívüli infokommunikációs szolgáltatás (pl. felhő) alkalmazásával.
  2. Az azonosítható módon bemutatott betegről szóló kép- és hangfelvételt csak az elengedhetetlenül szükséges ideig szabad megőrizni. A felvételek céljára létre kell hozni egy olyan – egyetemi rendszeren belüli – tárat, amelynek védelme az általános adatkezelési szabályoknak megfelel.
  3. Az azonosítás lehetőségét minden felvétel esetében a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni.
  4. Virtuális szerver alkalmazása esetén kizárólag azonosításra alkalmatlan módon ábrázolt személyt bemutató felvételt szabad a szerverre feltölteni.
 3. Az azonosítható módon bemutatott személyről készült felvételt az egyetemi tárhelyről a felhasználó azonosítása után lehet elérhetővé tenni. A felhasználó számára a megismerésre nyitva álló időt közölni kell.
  1. Személyazonosításra alkalmas módon ábrázolt személyről szóló felvétel esetén a hozzáférést úgy kell biztosítani, hogy az a felhasználó számára ne tegye lehetővé a letöltést, vagy mentést.
  2. A felhasználó köteles a felvétel megismerése során biztosítani, hogy azt jogosulatlan személyek ne ismerjék meg, Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatkezelési szabályok megszegése az orvosi etikai kódexbe ütköző vétségnek (is) minősül.
 4. A távoktatásban részt vevő hallgató csak személyének kétséget kizáró azonosítását követően és az azonosítható módon bemutatott személyek adatainak kezelésére vonatkozó kötelező, a belépés feltételeként beállított nyilatkozat megtételével kaphat a rendszerhez hozzáférést.
  1. A hallgatói nyilatkozat
   1. kiterjed a titoktartási kötelezettségre,
   2. kiterjed arra, hogy olyan körülményeket biztosít a hozzáféréshez, amelyek nem teszik lehetővé jogosulatlan számára az adatok megismerését,
   3. kiterjed – jogsértés esetén – etikai, jogi felelősség viselésére.
  2. A hallgató a belépés feltételeként a következő nyilatkozatot teszi:

„Kijelentem, hogy

   • a személyes adatok kezelésének szabályait ismerem,
   • tisztában vagyok azzal, hogy a távoktatás során megismert személyes adatokra vonatkozóan térbeli és időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettségem áll fenn,
   • köteles vagyok a távoktatásban való részvételemet úgy szervezni, hogy az ott azonosítható módon bemutatott személy adatait, róla szóló információt jogosulatlan személy ne ismerhesse meg,
   • a távoktatás során megismert információkat csak oktatási céllal használom fel, azt a kizárólag személyes használaton túl nem töltöm fel, nem osztom meg és nem teszem elérhetővé olyan platformon, csoportban, vagy más formában, amelynek eredményeként arra jogosulatlan felhasználók is elérhetik, valamint
   • a távoktatásban való részvétel és az adatkezelés szabályainak megszegéséért etikai és jogi felelősséggel tartozom.”

 

Budapest, 2020. március 20.

 

Prof. Dr. Szabó Attila

a Klinikai Központ elnöke


A tájékoztató aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata ezen linken megtekinthető, letölthető.

English version: Information for all citizens of Semmelweis University

Deutsche Version: Information an alle Angehörigen der Semmelweis Universität