Tisztelt Munkatársak!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került:

 

1.) I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések

Rövid összefoglaló: A Szenátus döntése alapján a Gazdasági Főigazgatóság belső szervezeti felépítése módosításra került, ezáltal a Beszerzési Igazgatóság a Gazdasági Főigazgatóság szervezetéből kiválva, közvetlenül a kancellár alá tartozó önálló funkcionális szervezeti egységként került meghatározásra. A korábbi gazdasági főigazgató-helyettesi munkakör a pénzügyekért és vagyongazdálkodásért felelős gazdasági főigazgató helyettesi munkakörré alakult, továbbá létrehozásra került a költségvetésért és kontrollingért felelős gazdasági főigazgató-helyettesi munkakör. A két gazdasági főigazgató-helyettes a szakterületek irányítási feladatait látják el a munkáltatói jogkör gyakorlását is ideértve. A Szak- és Továbbképzési Központ Gazdasági Hivatala az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság szervezetébe került át, továbbá létrehozásra került a Pályázati és KFI Hálózat-irányítási Igazgatóság, amelynek feladata az Egyetem nemzetközi, európai uniós és hazai pályázati tevékenységével összefüggő gazdasági ügyek ellátása, egyetemi szintű koordinációja.

A Beszerzési Igazgatóság biztosítja a továbbiakban az Egyetem valamennyi beszerzéssel kapcsolatos szerződés megkötése során a beszerzés szakmai és jogi szakértelmet. Ennek okán a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság szerződésvéleményezéssel és előkészítéssel kapcsolatos feladatai pontosításra kerültek.

Az Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda neve módosításra került Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda elnevezésre, valamint a záróvizsga előkészítésével kapcsolatos feladatok kiegészítésre kerültek azzal, hogy az írásbeli záróvizsgák papír alapon, vagy elektronikusan történhetnek, valamint az elektronikus vizsgáztatási rendszer működésének ellenőrzésével és felügyeletével.

A tartalom megtekinthető: I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések

Módosító szenátusi határozat: 104/2022. (XII.19.)

Hatálybalépés napja: 2023. január 1.

 

2.) I.1. rész – Mellékletek

Rövid összefoglaló: Az I.1. rész szerinti szervezeti egység változások okán az Egyetem organogramja módosításra került.

A tartalom megtekinthető: I.1. rész – Mellékletek 

Módosító szenátusi határozat: 104/2022. (XII.19.)

Hatálybalépés napja: 2023. január 1.

 

3) II. 1. rész – Az egyes munkakörök és vezetői megbízások betöltésével kapcsolatos követelmények

Rövid összefoglaló: A Foglalkoztatási Követelményrendszer egyetemi docensre vonatkozó rendelkezése került módosításra akként, hogy a kari kritériumrendszernek csak részben megfelelő, azonban az általános feltételeket maradéktalanul teljesítő és saját szakterületükön kiemelkedő eredményeket elérő pályázók is vezető oktatói munkakörbe kerülhessenek.

A tartalom megtekinthető: II.1. rész – Az egyes munkakörök és vezetői megbízások betöltésével kapcsolatos követelmények

Módosító szenátusi határozat: 104/2022. (XII.19.)

Hatálybalépés napja: 2023. január 1.

 

4) III. 3. rész – Doktori Szabályzat

Rövid összefoglaló: A Doktori Szabályzat módosítása a nyilvános doktori védés bizottságának összetételére és tagjaira vonatkozó szabályok módosítását tartalmazza.

A tartalom megtekinthető: III.3. rész – Doktori Szabályzat

Módosító szenátusi határozat: 106/2022. (XII.19.)

Hatálybalépés napja: 2022. december 22.

 

Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság