Tisztelt Munkatársak!

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek:

szabályzat neve: Kitüntetési és díjak adományozásáról szóló szabályzat

elfogadó/módosító határozat száma: 72/2022. (IX.26.) szenátusi határozat

hatálybalépés napja: 2022. október 04.

elérési út:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/

 

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság