Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 15.
386351 Összes oltás

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 397/2021. (VII. 6.) Korm. rendelete a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 128. szám 2021.VII.6.
Hatály: 2021.VII.7.

Módosul:

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 29/2021. (VII. 6.) EMMI rendelete egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 128. szám 2021.VII.6.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.VII.7. vagy 2022.I.1. vagy 2023.II.9.

Módosul:

A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet

A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 30/2021. (VII. 6.) EMMI rendelete a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VIII. kiadásának alkalmazásáról
Megjelent: MK 128. szám 2021.VII.6.
Hatály: 2021.VII.7.

A Szabványos Vényminták Gyűjteménye VIII. kiadása e  rendelet hatálybalépésének napjától alkalmazandó.

Hatályát veszti a  Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadása alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII. 27.) ESzCsM rendelet.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.