Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 15.
386351 Összes oltás

1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján 
Megjelent: HÉ 33. szám 2021.VI.30.

A belügyminiszter a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének tanúsítására a BM/5972-7/2021. számú határozattal 2021. június 22. napjától 2024. június 22. napjáig terjedő időszakra a Certop Informatikai Tanúsítási Szolgáltatások Kft.-t (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.) jelöli ki.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről
Megjelent: MK 123. szám 2021.VI.30.
Hatály: 2021.VII.1-jétől 2021.IX.16-án hatályát veszti

Az országos kórház-főparancsnok és országos kórházfőparancsnokhelyettes tevékenysége, valamint a kórházparancsnokok kórházparancsnoki és intézményparancsnoki tevékenysége 2021. szeptember 15. napjáig szünetel.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 378/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 123. szám 2021.VI.30.
Hatály: 2021.VII.1.

A rendeletben rögzített egyes százalékos arányok módosulnak.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 123. szám 2021.VI.30.
Hatály: 2021.VII.1.

A rendelet az ún. „végső adományozóra” vonatkozó szabályokkal egészül ki.

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 123. szám 2021.VI.30.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.VII.1. vagy 2021.IX.1. vagy 2022.VII.1.

Módosul többek között:

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

6.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 381/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 123. szám 2021.VI.30.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.VI.30. 22 óra vagy 2021.VII.1.

Módosul a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet.

7.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 123. szám 2021.VI.30.
Hatály: 2021.VI.30. 22 óra

A módosítás a II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ építését is érinti.

8.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozata egyes felsőoktatási intézmények és egyes közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
Megjelent: MK 123. szám 2021.VI.30.

A Kormány az állam mint alapító nevében a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a  Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény 1. §-ában, valamint a  2006. évi LXV. törvény 1.  § (1a)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a  KEKVA tv. 3.  §-a alapján létrehozza a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványt.

A Semmelweis Egyetem fenntartói jogát a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványra ruházza át mint vagyoni értékű jogot az Nftv. 117/C. § (1) bekezdésében meghatározott időponttal.

A határozat forrásrendelésről is rendelkezik.

9.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 1416/2021. (VI. 30.) Korm. határozata a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról
Megjelent: MK 123. szám 2021.VI.30.

1. A Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a  beruházás előkészítésének a  Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm.  határozat) 6.  pontjában a „2021. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. október 30-ig” szöveg lép. 2. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 10. pont a) alpontját.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.