Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 15.
386351 Összes oltás

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 123. szám 2021.VI.30.
Hatály:Az  ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

A rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Az egészségügyi intézmény területén a kötelező maszkviselés szabályait az egészségügyért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

(…)

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eseten kívül orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.”

Az rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Rendezvényt szervezni, illetve tartani az e rendeletben meghatározott szabályok szerint megengedett. (2) Rendezvény helyszínén az  e  rendeletben meghatározott esetben és szabályok szerint a  tartózkodás megengedett.

A rendelet számos rendelkezése hatályát veszti, többek között a rendezvényekre, valamint a felsőoktatási intézményekre vonatkozó rész is (digitális oktatás, vizsgáztatás, kollégiumok, stb.).

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításával kapcsolatos egyes kérdésekről
Megjelent: MK 123. szám 2021.VI.30.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.VII.1. vagy 2021.VIII.9.

A  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti

Hatályát veszti az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.