Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 15.
386351 Összes oltás

1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: 2021. évi XCI. törvény a nemzeti adatvagyonról
Megjelent: MK 120. szám 2021.VI.25.
Hatály: 2021.VII.26.

E törvény hatálya a nemzeti adatvagyonon alapuló adatszolgáltatásra, az adatszolgáltatás állami koordinációját végző, illetve az adatszolgáltatásban közreműködő egyéb szervezetekre, továbbá a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmére terjed ki.

A törvény hatálya meghatározott kivételi körökre nem terjed ki.

Nemzeti adatvagyon: a közfeladatot ellátó szervek által kezelt közérdekű adatok, személyes adatok és közérdekből nyilvános adatok összessége.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: 2021. évi XCII. törvény a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról
Megjelent: MK 120. szám 2021.VI.25.
Hatály: 2023.VII.1.

E törvény célja, hogy az Európai Unió szabályozásával, valamint a jogi személy létrehozásának és működésének szabadságára vonatkozó polgári jogi rendelkezésekkel összhangban, korszerű jogi keretek megteremtésével, az elektronikus ügyintézés és az informatikai fejlődés adta lehetőségek széles körű kihasználásával állapítsa meg a jogi személyek nyilvántartásának, nyilvánosságának és a bírósági nyilvántartási eljárásnak a szabályait.

E törvény állapítja meg a jogi személyek nyilvántartásában szereplő jogalanyok nyilvántartására, a bírósági nyilvántartási eljárásra, a  számvitelről szóló törvény szerinti beszámoló közzétételével összefüggő eljárásra, a  nyilvántartott adatokra és okiratokra vonatkozó információ biztosítására, továbbá a  nyilvántartással összefüggő egyes perekre vonatkozó alapvető szabályokat.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2021. évi XCV. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról
Megjelent: MK 120. szám 2021.VI.25.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.VII.1. vagy 2022.I.1. vagy 2023.VII.1.

Új szabályok lépnek hatályba a jogi személy létesítő okiratának érvénytelensége kapcsán.

A törvény további, a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat tartalmaz, pl. a pótbefizetést, az alapszabály érvénytelenségét, az alaptőke-emelést illetően.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2021. évi XCVI. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról
Megjelent: MK 120. szám 2021.VI.25.
Hatály: 2021.VI.26.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A.  § A Ptk. 3:21.  § (2) bekezdése tekintetében, ha a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt és a közérdekű vagyonkezelő alapítványt (a  továbbiakban együtt: közérdekű alapítvány) alapító vagy a  közérdekű alapítványhoz csatlakozó jogi személy vezető tisztségviselői a  vagyonjuttatás tekintetében hatáskörükben, a rájuk vonatkozó eljárási szabályok betartásával járnak el, a vagyonjuttatást a jogi személy érdekében állónak kell tekinteni.”

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A miniszterelnök kabinetfőnökének 5/2021. (VI. 25.) MK rendelete a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet európai uniós támogatási jogcímekkel összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 120. szám 2021.VI.25.
Hatály: 2021.VI.26.

A módosítás bizonyos állami támogatásokat érint.

6.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 25/2021. (VI. 25.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Zöld-foki Köztársasággal összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 120. szám 2021.VI.25.
Hatály: 2021.VIII.1.

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdés e) pontja szerinti, a  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött ország a Zöld-foki Köztársaság is.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.