Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2021. évi XXXIV. törvény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról
Megjelent: MK 81. szám 2021.V.6.
Hatály: 2022.I.1

A 25 év alatti személyek adózását érintő jogszabálymódosítás.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2021. évi XXXVII. törvény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
Megjelent: MK 81. szám 2021.V.6.
Hatály: 2021.VI.1.

Az Szjt. 1.  § (4) bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép:

„(4) Nem tartoznak e törvény védelme alá a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, a bírósági vagy hatósági határozatok, a  hatósági vagy más hivatalos közlemények és ügyiratok, valamint más hasonló rendelkezések.”

Az Szjt. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.  § A szerző személyhez fűződő jogát sérti művének a becsületére vagy jóhírnevére sérelmes mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, megváltoztatása és a művel kapcsolatos más ilyen jellegű visszaélés.

Az Szjt. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szabad felhasználás szerződéssel vagy egyoldalú jognyilatkozattal való kizárása vagy korlátozása semmis, ideértve azt az  esetet is, ha a  szerző a  felhasználás vonatkozásában megfelelő díjazásban részesül.”

stb.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: 2021. évi XXXVIII. törvény veszélyes pszichotróp anyag kábítószerlistára vétele érdekében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról
Megjelent: MK 81. szám 2021.V.6.
Hatály: 2021. VI. 3.

A törvény 2. sz., a kábítószerekkel egy tekintet alá eső veszélyes pszichotróp anyagokról szóló melléklete módosul.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 232/2021. (V. 6.) Korm. rendelete a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 81. szám 2021.V.6.
Hatály: 2021. VI. 3.

Módosul a rendelet 1. sz., pszichotróp anyagokról szóló melléklete.

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 236/2021. (V. 6.) Korm. rendelete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 82. szám 2021.V.6.
Hatály: 2021.V.7.

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet kiegészül a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó külhoni magyar oktatók támogatási rendjéről

6.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 12/2021. (V. 10.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Török Köztársasággal összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 85. szám 2021.V.10.
Hatály: 2021.V.11.

A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött ország a Török Köztársaság is.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.