Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 15.
386351 Összes oltás

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Kormány 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 82. szám 2021.V.6.
Hatály: 2021.V.10.

A módosítások egy része a sportlétesítmények látogatására vonatkozik.

stb.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 234/2021. (V. 6.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 82. szám 2021.V.6.
Hatály: 2021.V.10.

A Korm. rendelet 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a felsőoktatási intézmény rektora dönthet az  oktatás – így különösen a  hallgatók gyakorlati képzésének, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint hallgatói jelenlétet igénylő tudásmérésnek –személyes érintkezés mellett történő megszervezéséről, a szükséges védelmi intézkedések betartásával.

(3) A szükséges védelmi intézkedések betartásáról a rektor köteles gondoskodni.”


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.