Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 15.
302422 Összes oltás

1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelete a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról 
Megjelent: MK 76. szám 2021.IV.30.
Hatály: 2021.V.15. 2021V.23-án hatályát veszti

1.§ (1) A  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a  doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést benyújtania annak, aki a komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 2021. május 10-e között teljesítette. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott doktorandusz fokozatszerzési eljárásában a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb négy félév lehet.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 215/2021. (IV. 30.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 76. szám 2021.IV.30.
Hatály: 2021.V.1. 1 óra

A rendeletek a következő szabállyal egészülnek ki:

(1) A 2/A. §-ban foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy, aki

a) olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és

b) koronavírus elleni védettségét az a) pont szerinti állam által a  részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.

(2) A koronavírus elleni védettség igazolása során az (1) bekezdés szerinti személy a személyazonosításra alkalmas igazolványa vagy az útiokmánya bemutatására külön is felhívható.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 220/2021. (V. 1.) Korm. rendelete a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről
Megjelent: MK 77. szám 2021.V.1.
Hatály: 2021.V.2. 2021.V.23-án hatályát veszti

A kormányrendelet a védettségi igazolvánnyal való visszaéléssel kapcsolatban a Btk.-val szemben állapít meg rendelkezéseket.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 221/2021. (V. 3.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 78. szám 2021.V.3.
Hatály: 2021.V.4.

A módosítás a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező személyek védőoltásra történő regisztrációjára vonatkozik.

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 78. szám 2021.V.3.
Hatály: 2021.V.13.

A veszélyhelyzet ideje alatt a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 22. § (7) bekezdésétől eltérően belföldinek minősülnek a rendeletben felsorolt személyek is, a rendeletben meghatározott feltételekkel.

A rendelet szóhasználatában változik a fertőzésből történő felgyógyulás napja.

stb.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.