Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 15.
386351 Összes oltás

1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelete az élet- és  vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
Megjelent: MK 65. szám 2021.IV.21.
Hatály: 2021.IV.22. 2021.V.23-án hatályát veszti

A  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a  továbbiakban: Törvény) 277.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidőtől eltérően a 2021. december 31-ig létrejött jogügyletekkel összefüggésben kell bejelentést tenni.

A Törvény 276. § 1. pontjától eltérően az ágazati európai uniós és nemzeti jog által nem szabályozott, a hálózatok és berendezések biztonságára és működőképességére, valamint az  ellátás folyamatosságára vonatkozó vagy a  nemzetgazdasági szempontból alapvető gazdaságstratégiai érdekkel összefüggő közérdek minősül államérdeknek.

(3) A Törvény 276. § 3. pontjától eltérően az olyan magyarországi székhelyű korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság, nyilvánosan működő részvénytársaság vagy felsőoktatási intézmény mint jogi személy minősül stratégiai társaságnak, amelynek a  Kormány rendeletében meghatározott fő- vagy további tevékenységi körként végzett tevékenysége az  e  tevékenység szerinti stratégiai jelentőségű ágazatba tartozik, így különösen az energia-, a közlekedés, a kommunikáció ágazatba, valamint az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti – ide nem értve a pénzügyi infrastruktúrát – ágazatokba.

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően tett bejelentés alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 191/2021. (IV. 23.) Korm. rendelete a kijárási tilalom kezdetének este 11 órára történő módosításáról 
Megjelent: MK 66. szám 2021.IV.23.
Hatály: 2021.IV.24.

A kijárási tilalom 11 órára történő módosításával összefüggésben szükséges jogszabálymódosítások.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A belügyminiszter 2/2021. (IV. 23.) BM határozata a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-a és 3–5. §-a hatálybalépéséről, valamint az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
Megjelent: MK 66. szám 2021.IV.23

A belügyminiszter megállapítja, hogy a  hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja mint hatálybalépési feltétel 2021. április 23. napján bekövetkezett, ezáltal a  védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 10.  § (2) bekezdése alapján az R1. 1.  §-a és 3–5.  §-a hatálybalépésének naptári napja 2021.  április 24-e, valamint az  egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 8.  § (1) bekezdése alapján az R2. hatálybalépésének naptári napja 2021. április 24-e.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 68. szám 2021.IV.26.
Hatály: A négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet kiegészül a védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályaival.

A rendelet kulturális- és sporteseményekre, vendéglátó üzletekre, valamint szálláshelyekre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz.

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet kiegészül a koronavírus ellen védett személyeket érintő szabályokkal.

stb.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.