Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 20.
165816 Összes oltás
13748 Beoltott Semmelweis Polgár

1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelete egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról
Megjelent: MK 25. szám 2021.II.19.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.II.20. vagy 2021.III.1.

A Korm. rendelet több törvény egyes rendelkezései vonatkozásában rögzíti, hogy azokat egészségügyi szolgálati jogviszony esetén is alkalmazni kell, pl.:

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény  7. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásakor az ott felsorolt jogviszonyokon túl az egészségügyi szolgálati jogviszonyt is érteni kell.

Az Eszjtv. 8. § (9) bekezdésében foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,

b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá c) a hadkötelezettség alapján teljesített sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak az időtartamát,

d) az Eszjtv. 8. § (9) bekezdés h) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt, valamint

e) a PhD fokozat megszerzése esetén a doktori képzésben töltött időt,

ha ezen időtartamok korábban nem kerültek beszámításra a közalkalmazotti jogviszonyba.

stb.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelete egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal és az Országos Kórházi Főigazgatóság létrejöttével összefüggő kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 25. szám 2021.II.19.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.II.20. vagy 2021.III.1.

Több Korm.rendelet módosul, jelentős részben azért, mert az Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladatát az Országos Kórház Főigazgatóság veszi át.

Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet.

Módosul az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet.

Módosul az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, például a magasabb vezetői megbízatásra és a közreműködőkre vonatkozóan.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 71/2021. (II. 19.) Korm. rendelete a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 25. szám 2021.II.19.
Hatály: 2021.II.20.

A módosítás az indikáción túli gyógyszerrendelés szabályai alapján rendelt, valamint a fekvőbeteg-ellátás során alkalmazott gyógyszer méltányossági kérelmét érinti.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 72/2021. (II. 19.) Korm. rendelete az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 25. szám 2021.II.19.
Hatály: 2021.II.20.

A Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § Az Eszjtv. 4. § (10) bekezdésétől eltérően a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vezetője 2023. március 1. napjáig végezhet gyógyító-megelőző tevékenységet.”

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 73/2021. (II. 19.) Korm. rendelete a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 25. szám 2021.II.19.
Hatály: 2021.II.20.

A módosítás a Duális Képzési Tanácsot érinti.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.