Betűméret: A A A

OTKA pályázatok 2019

Kutatási témapályázatok – 2019

Pályázati Tájékoztató

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Pályázati felhívások:

K_19                     Kutatási témapályázat

FK_19                   Fiatal kutatói kiválósági program

PD_19                  Posztdoktori kiválósági program

ANN_19                Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

SNN_19                Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

A felhívásokhoz kapcsolódó pályázati dokumentumok az alábbi linken érhetők el:

 

K_19: http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kutatasi-temapalyazat-k19/palyazati-felhivas-k19                        

FK_19:  http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/fiatal-kutatoi-kivalosagi-program-fk19/palyazati-felhivas-fk19       

PD_19: http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/posztdoktori-kivalosagi-program-pd19/palyazati-felhivas-pd19

ANN_19: http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzetkozi-egyuttmukodesen-alapulo-kutatasi-temapalyazat-ann19-snn19/palyazati-felhivas-ann19-snn-19

SNN_19: http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzetkozi-egyuttmukodesen-alapulo-kutatasi-temapalyazat-ann19-snn19/palyazati-felhivas-ann19-snn-19

Innovációs Igazgatóság honlapján:           

https://semmelweis.hu/innovacio/palyazat/hazai-palyazatok/otka/

Az Innovációs Igazgatóság kijelölt munkatársai:

Hegedűs Eszter

projektmenedzser

OTKA intézményi adminisztrátor

hegedus.eszter@semmelweis-univ.hu

061-459-1500/55464

Sallai Péter

projektmenedzser

sallai.peter@semmelweis-univ.hu

061-459-1500/55449

Bagyinszki Krisztina

projektmenedzser

bagyinszki.krisztina@semmelweis-univ.hu

061-459-1500/55449

 

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKRA EGYÜTTESEN VONATKOZÓ

TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK:

 1. EPR regisztráció és adatmódosítás

EPR Regisztráció igénylésénél az alábbi adatokat szükséges megküldeni a hegedus.eszter@semmelweis-univ.hu e-mail címre:

 • Titulus:
 • Név:
 • Születési név:
 • Anyja születési neve:
 • Születési hely:
 • Születési időpont:
 • Cím:
 • E-mail cím:
 • SE kutatóhely:
 1. Pályázati Nyilvántartó Lap (PNyR)
 • A PNyR adatlapot minden pályázati típus esetében ki kell tölteni és iktatva, aláíratva be kell nyújtani az Innovációs Igazgatóságra, az aláírandó pályázati dokumentumokkal együtt.
 • Igény esetén munkatársaink segítenek a PNyR adatlap kitöltésében, amennyiben az EPR-ben előzetesen feltöltésre kerültek a pályázat adatai (pl: költségvetés, alapadatok, stb.)
 • Ha a pályázó kutató tölti ki a PNyR adatlapot, úgy a PNyR-ben szerepelő adatokat az EPR rendszerben szereplő adatokkal összehasonlítjuk, és ha nem egyeznek, vagy hibát találunk, azt jelezzük. A pályázat teljeskörű ellenőrzése a pályázó kutató felelőssége.
 • PNyR adatlap elérhető: https://semmelweis.hu/innovacio/palyazat/pnyr/
 1. Pályázati felhívásokkal kapcsolatos kérdések
 • Az útmutatókban és egyéb pályázati dokumentumokban nem szereplő kérdésekben, igény szerint munkatársaink egyeztetnek az NKFIH koordinátoraival.
 • Az EPR rendszer használata kapcsán felmerülő kérdéseket/problémákat továbbítjuk a Támogatónak.
 • Kérjük, figyelmesen olvassa el a pályázati felhívásokhoz kapcsolódó teljes dokumentációt!
 1. Benyújtandó pályázati dokumentumok
 • A benyújtandó pályázati dokumentumokat a pályázó kutatónak szükséges:
  • elkészíteni,
  • a felhívásban megadott példányszámban kinyomtatni,
  • vezető kutatóként aláírni,
  • a költségvetést az intézeti/klinikai pénzügyi vezetővel egyeztetni és jelezni, hogy pályázatot kíván benyújtani
  • az Innovációs Igazgatóságra határidőre megküldeni felsővezetői aláíratásra
  • átvenni az Innovációs Igazgatóságon a megadott napon (aláíratást követően)
  • szkennelni, majd az EPR rendszerbe feltölteni,
  • ellenőrizni és véglegesíteni a megadott határidőig
  • majd elektronikus és postai úton határidőre benyújtani.
 • Igény szerint formailag átnézzük a benyújtandó pályázati dokumentumokat és amennyiben hibát találunk, azt jelezzük a pályázónak.
 • A benyújtandó pályázati dokumentumok közül a felsővezetői aláírást igénylő dokumentumok (pl.: Nyilatkozat) aláíratását munkatársunk intézi, melyeket a PNyR adatlappal együtt szükséges eljuttatni az Innovációs Igazgatóságra (1085 Budapest, Üllői út 26. 3. emelet) Az aláíratás előre egyeztetett időpontokban történik, melytől eltérni nem tudunk! A határidőn túl beérkezett aláírandó dokumentumok időben történő aláíratásáért felelősséget nem vállalunk.
 • Azon dokumentumok esetében, ahol „cégszerű aláírást” kérnek, Rektor Úr és Kancellár Úr nevét szükséges megjelölni aláíróként, de Baumgartnerné Holló Irén Gazdasági Főigazgató Asszony és Dr. Ferdinandy Péter Rektorhelyettes Úr a meghatalmazott aláírók.
 • A „Nyilatkozat” c. dokumentum „sárga színnel jelölt” részeinek kitöltése/aláhúzása kötelező!
 • Az Átláthatósági Nyilatkozatot nem kell kitölteni!
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázók helyett nem tudjuk szerkeszteni az EPR rendszerben a pályázatokat és a szükséges nyilatkozatokat sem tudjuk feltölteni, mivel munkatársaink nem rendelkeznek a megfelelő jogosultságokkal. Ez minden esetben a pályázók felelőssége!
 1. A pályázatok vezetői jóváhagyása és benyújtása az EPR rendszerben
 • Az elektronikus beadás akkor tekinthető véglegesnek, ha a pályázó kutató az EPR-ben nemcsak véglegesítette pályázatát, hanem az aláírással ellátott releváns nyilatkozatokat feltöltötte a rendszerbe.
 • A teljes körűen feltöltött pályázatok elektronikus rendszerben történő vezetői jóváhagyását a benyújtási határidő napján 16:00 óráig szükséges megtenni. Az elektronikus jóváhagyást az Igazgatóság munkatársai intézik, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elektronikus rendszer automatikusan lezárja a benyújtási lehetőséget a megadott határidő lejártakor, ezért az Igazgatóság munkatársai csak a 15:00 óráig bezárólag VÉGLEGESÍTETT STÁTUSZÚ pályázati kérelmeket tudják időben jóváhagyni.

 

EGYES PÁLYÁZATI TÍPUSOKRA VONATKOZÓ

HATÁRIDŐK:

PD_19

Aláírandó dokumentumok leadási határideje az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 2. 12:00

Aláírt dokumentumok átvehetők az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 3. 8:00-14:00

Aláírt dokumentumok átvehetők az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 6. 8:00-12:00

EPR rendszerben a véglegesítés határideje: 2019. május 6. 15:00

Elektronikus benyújtás: 2019. május 6. 16:00

Postai benyújtás: 2019. május 13. 24:00

 

FK_19

Aláírandó dokumentumok leadási határideje az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 3. 10:00

Aláírt dokumentumok átvehetők az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 6. 8:00-16:30

Aláírt dokumentumok átvehetők az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 7. 8:00-12:00

EPR rendszerben a véglegesítés határideje: 2019. május 7. 15:00

Elektronikus benyújtás: 2019. május 7. 16:00

Postai benyújtás: 2019. május 14. 24:00

 

K_19

Aláírandó dokumentumok leadási határideje az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 7. 12:00

Aláírt dokumentumok átvehetők az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 8. 8:00-16:30

Aláírt dokumentumok átvehetők az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 9. 8:00-12:00

EPR rendszerben a véglegesítés határideje: 2019. május 9. 15:00

Elektronikus benyújtás: 2019. május 9. 16:00

Postai benyújtás: 2019. május 16. 24:00

 

ANN_19             

Aláírandó dokumentumok leadási határideje az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 7. 12:00

Aláírt dokumentumok átvehetők az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 8. 8:00-16:30

Aláírt dokumentumok átvehetők az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 9. 8:00-12:00

EPR rendszerben a véglegesítés határideje: 2019. május 9. 15:00

Elektronikus benyújtás: 2019. május 9. 16:00

Postai benyújtás: 2019. május 16. 24:00

 

SNN_19

Aláírandó dokumentumok leadási határideje az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 7. 12:00

Aláírt dokumentumok átvehetők az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 8. 8:00-16:30

Aláírt dokumentumok átvehetők az Innovációs Igazgatóságon: 2019. május 9. 8:00-12:00

EPR rendszerben a véglegesítés határideje: 2019. május 9. 15:00

Elektronikus benyújtás: 2019. május 9. 16:00

Postai benyújtás: 2019. május 16. 24:00

LETÖLTHETŐ MELLÉKLETEK:

04 05 OTKA Tájékoztató 04 05

04 05 PD_FK_19_palyazati_felhivas

04 05 PD_FK_K_ANN_SNN_19_nyilatkozat

04 05 PD_FK_K_ANN_SNN_19_palyazati_utmutato

05 05 K_ANN_SNN_19_palyazati_felhivas

 

SIKERES PÁLYÁZÁST KÍVÁNUNK!