Pályázat elektronikus benyújtása: 2023. június 19.- 2023. július 20. 12:00

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kooperativ-doktori-program-kdp-2023/palyazati-felhivas

A Kooperatív Doktori Program (a továbbiakban: KDP) célja, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen a kibővített STEM (matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai, agrártudományi, orvos- és egészségtudományi és művészeti) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában. Ennek szellemében a pályázatnak és a disszertációnak tartalmaznia kell, hogy az új tudományos eredmények vélelmezhetően hol és mikor hasznosíthatóak a társadalmi és gazdasági innováció területén.

A KDP 2023. évben meghirdetésre kerülő pályázata azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül, elsősorban vállalatoknál végeznek kutatómunkát, amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

A KDP ösztöndíjas jogviszony időtartama:

A KDP ösztöndíjas jogviszony kezdete jelen kiírás keretében 2024. február 1. Az ösztöndíjas időszak legfeljebb 2027. augusztus 31-ig tarthat.

A pályázat benyújtására a 2023. februárban doktori hallgatói jogviszonyt létesítők is jogosultak (felhívás módosítása folyamatban).

A KDP ösztöndíj összege nettó 400.000 Ft/hó/fő.

A KDP ösztöndíj a doktori hallgatói jogviszony idejére, de legalább 24 és legfeljebb 43 hónapra nyerhető el.

A megpályázható KDP ösztöndíjas hónapok száma:

  • 24 hónap (4 szemeszter)
  • 31 hónap (5 szemeszter)
  • 36 hónap (6 szemeszter)
  • 43 hónap (7 szemeszter)

A témavezető és a szakértő a KDP-ben való részvételért díjazásban részesül, melynek összege KDP ösztöndíjasonként 120.000 – 120.000 Ft/hó (amely összeg tartalmazza a bérköltséget és járulékot, továbbá a Munkáltató által fizetett munkáltatói közterheket is).

A témavezető a KDP ösztöndíjas doktori hallgató – fogadó doktori iskola által jóváhagyott– doktori témavezetője, a rá vonatkozó feltételeket a doktori iskola szabályozza.

Szakértő kizárólag az lehet, akinek a Magyar Képesítési Keretrendszer 7. szintjének (Magyar Képesítési Keretrendszer: https://www.magyarkepesites.hu/kepesitesi_keretrendszerek/besorolas) megfelelő végzettsége van, és emellett legalább 5 év, a pályázó témájának szempontjából releváns vállalati tapasztalattal rendelkezik.

A dologi támogatás KDP ösztöndíjas doktori hallgatóként 12 hónapra összesen bruttó 1.200.000 Ft. A biztosított forrás legfeljebb 20%-a fordítható a fogadó felsőoktatási intézmény KDP-hez kapcsolódó működési költségeire, legalább 80%-át a KDP ösztöndíjas hallgató kutatásához közvetlenül kapcsolódó kiadások fedezetére kell fordítani.

A részletes pályázati feltételek a pályázati kiírásban találhatóak: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kooperativ-doktori-program-kdp-2023/palyazati-csomag/palyazati-kiiras