Semmelweis Innovációs Nap 2022

Az idei évben az Innovációs Központ az ipar és egyetem kapcsolódását helyezte a Semmelweis Innovációs Nap fókuszába. A rendezvény célja az eredményorientált egyetemi innovációs ökoszisztéma hatékony működtetésének támogatása volt, lehetőséget teremtve egyúttal az oktatók, kutatók és hallgatók vállalkozói szemléletének fejlesztésére is.

Az Innovációs Napot Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes előadása nyitotta meg, majd sor került az egyetemi innovációs díjak ünnepélyes átadására. A leginnovatívabb PhD értekezés Dr. Csomó Krisztián Benedek és Dr. Koppány Ferenc „Hidrofil nanostruktúrájú titánfelület előállítási módszerének kifejlesztése” témamunkája lett. A kutatói kategória díját idén két kutatócsoport érdemelte ki. Dr. Hornyák István és Dr. Hinsenkamp Adél a „Hialuronsav scaffold-ok hatása őssejt életképességre” című munkájukért, Dr. Igaz Péter, Dr. Turai Péter István, Dr. Nyirő Gábor és Dr. Herold Zoltán a „Diagnosztikai eljárás és mikroRNS-biomarker diagnosztikai kitkombináció a mellékvesekéreg-daganatok kis mennyiségű műtét előtt biopsziával vett vagy kioperált szövetmintából történő megbízható elkülönítésére” tárgyú eredményeikért vehették át az elismerést Dr. Ferdinandy Péter rektorhelyettestől és Dr. Szigeti Gyulától, az Innovációs Központ igazgatójától. A díjazottak kutatásaikat rövid előadásban ismertették a közönség előtt.

A díjátadót követően a rendezvény egészségtudományi és egészségipari együttműködések stratégiai aspektusairól szóló blokkját Dr. Merkely Béla rektor köszöntője nyitotta meg, aki rávilágított arra, hogy az orvos- és egészségtudomány az egyik leggyorsabban fejlődő diszciplína, ugyanakkor itt a legnagyobb a verseny is, így helytállni – stratégiai jelentőségű ipari kapcsolatok hiányában – kifejezetten komoly kihívás. Rektor úr felvezetőjében kitért a Semmelweis Egyetem felsőoktatási rangsorokban elért kiváló eredményére, valamint az intézmény Richter Gedeon Nyrt.-hez fűződő jó kapcsolatára is.

Orbán Gábor, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója köszöntőjében kiemelte: a mai kor innovációja eltér a korábbi, úgynevezett zárt rendszerű gyakorlattól, amikor is az innováció kizárólag szervezeten belül történt. Ma az innováció nyitott, a szervezet határain vagy azon túl keletkezik, ennek okán a Richter Nyrt. is keresi a kapcsolatokat más szakterületi szereplőkkel. Kitért arra, hogy több hazai nagy egyetemmel van együttműködésük, a legtöbb a Semmelweis Egyetemmel, ezáltal kijelenthető, hogy céges partnerként aktív építői az innovációs ökoszisztémánknak.

A Richter Gedeon Nyrt. részéről az eseményen Dr. Szombathelyi Zsolt, az Innovációs és Pályázati Iroda főosztályvezetője az innovatív ipari gyógyszer K+F-ről; Dr. Bódis Attila, a Készítményfejlesztési Főosztály főosztályvezetője a cég készítményfejlesztés terén felmerülő kihívásairól; Dr. Éles János, a Kémiai Főosztály főosztályvezető-helyettese a kismolekulás CNS gyógyszerkutatásban rejlő a gyógyszerkémiai kihívásokról; Dr. Lendvai Balázs, a Farmakológiai és Gyógyszerbiztonsági Kutatási Főosztály főosztályvezetője pedig a transzlációs kutatások jelentőségéről tartott a későbbiekben előadást.

Az Elméleti Orvostudományi Központ aulájában a rendezvény teljes ideje alatt neves szakmai kiállítók mutatkoztak be (Richter Gedeon Nyrt., GE Healthcare Magyarország Kft., EIT Health InnoStars, Oncompass Medicine Hungary Kft., 3D HISTECH Kft., Neumann Medical Kft., Pharmahungary 2000 Kft., Express Innovation Agency Zrt.). A helyszínnek köszönhetően a vállalkozásokat és tevékenységüket nem csak az esemény résztvevői, hanem az egyetem diákjai is megismerhették kötetlen keretek közt.

A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00013 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO pályázati program finanszírozásában valósult meg.