A Semmelweis Szalonban rendezett ünnepségen pályatársai, tanítványai méltatták a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) volt dékánját, Dr. Noszál Béla professor emeritust 70. születésnapja alkalmából.

A GYTK dékánja, Dr. Zelkó Romána Dr. Noszál Béla 10 éves vezetői pályájának eredményei közül kiemelte, hogy Quacquarelli Symonds (QS) szakterületi rangsorában a világ 150 legjobb gyógyszerészeti képzésében szerepel a kar, ami a volt dékán értékteremtő tevékenységének köszönhető – mondta. Felidézte, amikor látogatásokat szervezett a CERN-be, hogy megmutassa a hallgatóknak: az univerzum nagy kérdéseivel is ugyanolyan fiatalok foglalkoznak, mint ők maguk. Dr. Noszál Béla tevékenységében az értékek felismerése és a hamis értékrend elleni kiállás nyilvánult meg – szólt a dékán.

Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes köszöntőjében Dr. Noszál Béla egyik első tanítványaként visszaemlékezett többek között a belgrádi analitikai versenyre való felkészítésre, ami komoly presztízsnek számított. A QS rangsorában elért eredményről hangsúlyozta, hogy az idei évben ez a legjobb teljesítmény a teljes hazai felsőoktatást tekintve. Dékánként következetes stratégia, eredménycentrikusság és szigorúság jellemezte Dr. Noszál Bélát, ez alapozta meg a kar mai sikereit – szólt a rektorhelyettes. Kiemelte, hogy saját szakmai előmenetelében is sokat segített neki, továbbá felidézte, miként irányította a tanárok csapatát a kari tanár-diák futballmeccseken a professzor.

Dr. Noszál Béla jó szemmel választotta ki a fiatal tehetségeket – méltatta az ünnepeltet Dr. Horváth Péter, a Gyógyszerészi Kémia Intézet igazgatója, aki röviden ismertette Dr. Noszál Béla pályáját. 1972-ben kapott gyógyszerészi diplomát a Semmelweis Egyetemen, majd 22 éven át az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén dolgozott, ahol gyógyszerész-, biológus- és vegyészhallgatókat oktatott. 1975-ben az ELTE természettudományi doktorrá avatta. 1981-ben megszerezte a kémiai tudomány kandidátusa, 1993-ban a kémiai tudomány doktora tudományos fokozatot. 1994-2012-ig a Gyógyszerészi Kémiai Intézet igazgatója, 2002-2013-ig a GYTK dékánja volt. Igazgatói tevékenysége során kiemelten kezelte a tehetséggondozást. Egyik elsőrendű feladatának tekinti a kutatásba bevonható fiatalok korai kiválasztását, munkájuk sokoldalú támogatását, melynek nyomán jelentős gyógyszerkémiai tudományos iskola jött létre.

Ünnepi tudományos előadást tartott Dr. Noszál Béla két volt PhD-sa, Dr. Mazákné dr. Kraszni Márta, a Gyógyszerészi Kémiai Intézet docense, valamint Dr. Mirzahosseini Arash tanársegéd. Eddigi kutatásainak összefoglalása után Dr. Mazákné dr. Kraszni Márta az intézet valamennyi TDK-sa és PhD-sa nevében köszönetet mondott a professzornak az általa megteremtett személyes légkörért. Dr. Mirzahosseini Arash eredményei ismertetése után kiemelte: Dr. Noszál Béla lelkesedést adott mindenkinek, hogy akár éjszaka is képesek legyenek dolgozni.

Dr. Zelles Tivadar, az Orálbiológiai Tanszék professor emeritusa, a Fogorvostudományi Kar egykori dékánja verssel köszöntötte Dr. Noszál Bélát. Az ELTE Kémiai Intézetének munkatársai nevében Csörgeiné Dr. Kurin Krisztina docens adott át ajándékot az ünnepeltnek.

A köszöntéseket fogadva Dr. Noszál Béla valamennyi megszólaló szavaira reflektált, és felidézte személyes emlékeit róluk. A QS rangsor jelentőségéhez hozzátette, ez az eredmény is hozzájárult, hogy a Times Higher Education legutóbbi rangsorában a Semmelweis lett a legjobb hazai egyetem. Tanítványai kiválóságát hangsúlyozva elmondta, sokan közülük ma is egyetemi vezetők, sőt, a kar jelenlegi tanszékvezetői közül valamennyien a diákjai voltak, kivéve a Szerves Vegytani Intézet új igazgatóját, Dr. Mándity Istvánt, akinek köszönhetően immár egy Lendület-kutatócsoport is működik a GYTK-n. Hozzátette, hogy a célzott Lendület-programon keresztül várhatóan Dr. Mirzahosseini Arash is kutatásba kezdhet jövőre, ami újabb komoly előrelépést jelenthet a kari tudományos eredményekben.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem