Dékán: Dr. Szócska Miklós, igazgató, egyetemi tanár, Egészségügyi Menedzserképző Központ, mb. igazgató, Digitális Egészségtudományi Intézet

Dékánhelyettesek:

  • Oktatási és tudományos dékánhelyettes: Dr. Pethesné Dávid Beáta Judit, intézetigazgató, egyetemi tanár, Mentálhigiéné Intézet
  • Gazdasági dékánhelyettes: Dr. Sinkó Eszter, tudományos munkatárs, Egészségügyi Menedzserképző Központ
  • Általános dékánhelyettes: Dr. Lám Judit egyetemi docens, operatív igazgatóhelyettes, Egészségügyi Menedzserképző Központ

Dékáni hivatalvezető:
Dr. Kéri Diána

Kari gazdasági igazgató:
Erdős-Hozbor Andrea


A Kar korábbi vezetői:

Dr. Gaál Péter, mb. dékán (2010-2013)
dékán (2013-2019)