Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 18.
14731 Összes oltás
5686 Beoltott Semmelweis Polgár

Szavazati joggal rendelkező tagok

Dr. Szócska Miklós, elnök, dékánigazgató, egyetemi docens Egészségügyi Menedzserképző Központ, rektori megbízott vezető Digitális Egészségtudományi Intézet
Dr. Pethesné Dávid Beáta Judit, oktatási és tudományos dékánhelyettes intézetigazgató, egyetemi tanár, Mentálhigiéné Intézet
Dr. Sinkó Eszter, gazdasági dékánhelyettes tudományos munkatárs, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Lám Judit, általános dékánhelyettesegyetemi docens, operatív igazgatóhelyettes, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Gaál Péter András egyetemi docens, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Török Szabolcs János egyetemi docens, Mentálhigiéné Intézet
Dr. Török Gábor Pál egyetemi adjunktus, Mentálhigiéné Intézet
Tóth Tamás egyetemi tanársegéd, Digitális Egészségtudományi Intézet
Sándor Zoltán egyetemi tanársegéd, Digitális Egészségtudományi Intézet
Kovács BalázsEgészségügyi Közszolgálati Kar Hallgatói Önkormányzat
Hőnig DávidEgészségügyi Közszolgálati Kar Hallgatói Önkormányzat
tag jelölése folyamatbanEgészségügyi Közszolgálati Kar Hallgatói Önkormányzat

 

Állandó meghívott tagok, tanácskozási joggal

Dr. Berki ZoltánKözalkalmazotti Tanács delegált
Baumgartnerné Holló Irénfőigazgató, Gazdasági Főigazgatóság
Horváth Ákosfőigazgató, Műszaki Főigazgatóság
Dr. Kéri Diánahivatalvezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Dékáni Hivatal
Farkas Beátagazdasági vezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar
Dr. Merkely Bélarektor
Dr. Pavlik Líviakancellár
Dr. Reichert Péterfőigazgató, Emberierőforrás-gazdálkodási Igazgatóság
Falatovics Tündeigazgató, Ellenőrzési Igazgatóság
Dr. Szabó AttilaKlinikai Központ elnöke
Szandányi Beatrixjegyzőkönyvvezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Dékáni Hivatal
Dr. Benyó ZoltánDoktori Tanács elnöke