Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 22.
406992 Összes oltás

Szavazati joggal rendelkező tagok

Dr. Szócska Miklós, elnök, dékánigazgató, egyetemi tanár,
Egészségügyi Menedzserképző Központ,
mb. igazgató, Digitális Egészségtudományi Intézet
Dr. Pethesné Dávid Beáta Judit, oktatási és tudományos dékánhelyettes intézetigazgató, egyetemi tanár, Mentálhigiéné Intézet
Dr. Sinkó Eszter, gazdasági dékánhelyettes tudományos munkatárs, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Lám Judit, általános dékánhelyettesegyetemi docens, operatív igazgatóhelyettes, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Gaál Péter András egyetemi docens, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Török Szabolcs János egyetemi docens, Mentálhigiéné Intézet
Dr. Török Gábor Pál egyetemi adjunktus, Mentálhigiéné Intézet
Tóth Tamás egyetemi tanársegéd, Digitális Egészségtudományi Intézet
Sándor Zoltán egyetemi adjunktus, Digitális Egészségtudományi Intézet
Gecsey Réka CsengeEgészségügyi Közszolgálati Kar Hallgatói Önkormányzat
Kovács BalázsEgészségügyi Közszolgálati Kar Hallgatói Önkormányzat
Nagy EdinaEgészségügyi Közszolgálati Kar Hallgatói Önkormányzat

 

Állandó meghívott tagok, tanácskozási joggal

Dr. Berki ZoltánKözalkalmazotti Tanács delegált
Baumgartnerné Holló Irénfőigazgató, Gazdasági Főigazgatóság
Horváth Ákosfőigazgató, Műszaki Főigazgatóság
Dr. Kéri Diánahivatalvezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Dékáni Hivatal
Farkas Beátagazdasági vezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar
Dr. Merkely Bélarektor
Dr. Pavlik Líviakancellár
Dr. Reichert Péterfőigazgató, Emberierőforrás-gazdálkodási Igazgatóság
Falatovics Tündeigazgató, Ellenőrzési Igazgatóság
Dr. Szabó AttilaKlinikai Központ elnöke
Szandányi Beatrixjegyzőkönyvvezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Dékáni Hivatal
Dr. Benyó ZoltánDoktori Tanács elnöke