Tájékoztatás

Valamennyi szervezeti egység környezetvédelmi/hulladékgazdálkodási megbízottja részére 

  

Tisztelt Környezetvédelmi/Hulladékgazdálkodási Megbízott!

 

Ezúton tájékoztatom az év elején esedékes hulladékgazdálkodási teendőkről.

Felhívom a figyelmet a 2021. évben termelt veszélyes hulladék átadási adatoknak az egyetemi Hulladékgazdálkodási Adatszolgáltatási Rendszerbe (HUGA) történő mielőbbi bevitelére. Ez az adatszolgáltatások határidőre történő elkészítéséhez szükséges.

Az adatok rögzítésének határideje: 2022. január 21.

 

 

I. Hulladékkezelési nyilvántartó lap

Tájékoztatom, hogy az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet szerint minden egészségügyi intézménynek, ahol fekvőbeteg-szakellátást nyújtanak; három vagy ennél több egészségügyi dolgozó foglalkoztatásával járóbeteg-szakellátást illetve alapellátást nyújtanak; vagy a képződő egészségügyi hulladék az évi 1000 kg mennyiséget meghaladja, nyilván kell tartania a keletkező hulladékát. Az így kapott adatokat a rendelet 4. számú mellékletében megadott nyilvántartó lapon 2022. február 1-ig meg kell küldeni Budapest Főváros Kormányhivatal illetékes Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztályának.

A tájékoztató mellékleteként megtalálható az általános adatokkal előre kitöltött Hulladékkezelési nyilvántartó lap, a kitöltési útmutató, valamint a Népegészségügyi Osztályok listája.

Szükség esetén a Környezetvédelmi Osztály munkatársaival egyeztetheti a hulladékok mennyiségi adatait.

A kitöltött nyilvántartó lapokat aláírva, postán vagy elektronikusan szíveskedjen az illetékes Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztálya részére eljuttatni 2022. február 1-ig.

 

 II. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren történő hulladék bevallás elkészítése

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet alapján hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni 2022. március 1-ig a területileg illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály felé.

Az adatszolgáltatást a 2021. évről – az előző évekhez hasonlóan – a BTI Környezetvédelmi Osztálya készíti el. A Hulladékgazdálkodási Adatszolgáltatási Rendszer adatai alapján az OKIRKapu online adatszolgáltató felületen kerül kitöltésre és megküldésre a területileg illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály felé.

 

 III. Oktatás

Kérem, hogy a 2022. évben is fordítson figyelmet a helyi Hulladékkezelési Utasításban foglaltak oktatására:

  • egyrészt az új belépő dolgozók részére tartott, helyi hulladékkezelési előírásokat ismertető,
  • másrészt az évente ismétlődő hulladékkezelési ismeretekről szóló (célszerű a szintén évente ismétlődő munka- és tűzvédelmi oktatással együtt megtartani) oktatások dokumentált megtartására.

Ezúton is köszönöm a környezetvédelem terén 2021. évben végzett munkáját!

Budapest, 2022. január 05.

Tisztelettel:

Simon Mátyás
igazgató

 

Eredeti dokumentum letöltése

Kornyezetvedelmi_adatszolgaltatas_2021_melleklet_1
Kornyezetvedelmi_adatszolgaltatas_2021_melleklet_2
Kornyezetvedelmi_adatszolgaltatas_2021_melleklet_3