Osztályvezető: Horti Zoltán

A Környezetvédelmi osztály feladatai:

Az osztály fő feladata irányítani, szervezni, koordinálni és vizsgálni az Egyetem környezetvédelmi tevékenységét, valamint a hulladékgazdálkodást, a víz- talaj- és levegőtisztaság-védelmét szakmailag irányítani . Az Egyetem munkavállalóinak környezetvédelmi és ADR (Veszélyes áruk szállítási szabályzat) oktatást tartani, ehhez az oktatási anyagot összeállítani majd folyamatosan aktualizálni. Összeállítani, aktualizálni az Egyetem környezetvédelmi szabályzatát.

Az Igazgatóság és az Egyetem környezetvédelmi MIR feladatokkal kapcsolatos környezetirányítási feladatainak elvégzése. Az Egyetem környezetvédelmi politikájának, prioritásainak, célfeladatainak meghatározása.

Éves munkaterv, és előzetes írásos egyeztetés alapján együttes környezetvédelmi ellenőrzés végzése az Egyetem minden szervezeti egységénél. Kivizsgálni, hogy az oktató-gyógyító tevékenység végzése során a környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre jutnak-e, szakmai irányítást, tanácsadást adni a szervezeti egységek kijelölt környezetvédelmi felelőseinek. Hiányosság esetén intézkedési javaslatot tenni, illetve intézkedést kezdeményezni.

Szakmai segítséget nyújtani a hatósági, illetve egyéb környezetvédelmi vonatkozású engedélyezési eljárások lebonyolításában.

Megszervezni, ellenőrizni az Egyetem szervezeti egységeinél keletkező kommunális és veszélyes hulladékok gyűjtését, átmeneti tárolását, ártalmatlanításra történő átadását, a nyilvántartásokat ellenőrizni. Szakmailag irányítani, megszervezni a területileg illetékes hatóságok (Kistérségi Népegészségügyi Intézet, Környezetvédelmi Felügyelőség, KSH, stb.) részére jogszabályban előírt éves adatközlési kötelezettségek határidőre történő teljesítését.

A környezetvédelmi szolgáltatást végző szervezetekkel állandó, folyamatos kapcsolatot tartani.

A felmerülő környezetvédelmi problémák bejelentéseit fogadni, rögzíteni, kiértékelni, elhárítani.

A környezetvédelmi célállapotok érdekében teendő területeket, lehetőségeket folyamatosan vizsgálni. Adott gazdasági lehetőségek mellett megszervezni a szelektív papírgyűjtést, annak gyakorlati megvalósítását kidolgozni az Egyetem azon szervezeti egységei együttműködésével, ahol erre igények felmerülnek.

Galéria

5kép