TÁJÉKOZTATÓ

Valamennyi szervezeti egység vezetője részére

Tisztelt Szervezeti egység vezető Asszony/Úr!

Ezúton tájékoztatom az egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék elsődleges gyűjtőedényeit beszállító cég év végi ünnepi nyitvatartásáról, valamint a különböző veszélyes hulladékok elszállítási rendjéről.

  1. Egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék elsődleges gyűjtőedényeinek beszállítása – Biolab Zrt.

Kérem, hogy decemberi gyűjtőedény rendeléseiket legkésőbb december 14-ig küldjék el, a megrendelt termékek mennyiségeinél vegyék figyelembe az alábbiakat:

  • A Biolab Zrt. 2021. december 20-tól 2021. január 2-ig ZÁRVA tart.
  • december 20-ig munkanapokon kerülnek kiszállításra az utolsó beérkezett megrendelések, így a tervezett leállás idejére elegendő hulladékgyűjtővel tudják ellátni a szervezeti egységeket. Ezután 2021. január első hetében kerülnek kiszállításra a december 14. után beérkezett megrendelések.
  1. Vegyi veszélyes hulladékok elszállítása – Palota Környezetvédelmi Kft.

A decemberi hulladékszállítás teljesítése érdekében kérem, a bejelentőlapot legkésőbb december 11-én, szombaton délig szíveskedjen a Környezetvédelmi Osztály részére – a kornyezetvedelem@semmelweis-univ.hu e-mail címre – megküldeni, hogy az ünnepek előtt (2021. december 20-22. között) megtörténhessen a szállítás. Felhívom szíves figyelmüket az átadással érintett személyekkel történő egyeztetésre, a szabadságolások figyelembevételére.

III. Egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladékok elszállítása – Septox Kft.

A cég decemberben is a megszokott módon végzi a szállítást. Lehetőség szerint kérem, tegye meg a Septox Kft. – ünnepekre vonatkozó – tájékoztatását az alábbiról:

  • amennyiben nincs átadásra váró egészségügyi veszélyes hulladék a szervezeti egységben, a megelőző napokon jelezze a Kft. felé, a felesleges kiállás elkerülése érdekében. Elérhetőség: +36 1/252-0653 vagy septox@septox.hu.
  1. Fényforrás begyűjtés – Avarem Kft.

Az Avarem Kft. utolsó begyűjtési tevékenységgel töltött napja 2021. december 21. A begyűjtési tevékenységet 2022. január 3-ával folytatják.

Amennyiben a szállítások év végi rendjével kapcsolatban további kérdése van, a Környezetvédelmi Osztály munkatársai rendelkezésére állnak.

 

Budapest, 2021. november 30.

 

Tisztelettel:

Simon Mátyás
igazgató

 

Eredeti dokumentum letöltése:

Kornyezetvedelmi szolgaltatasok ev vegi rendje 2021