TÁJÉKOZTATÓ
Valamennyi szervezeti egység vezetője részére

 

Tisztelt Szervezeti egység vezető Asszony/Úr!

Ezúton tájékoztatom az egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék elsődleges gyűjtőedényeit beszállító cég év végi ünnepi nyitvatartásáról, valamint a különböző veszélyes hulladékok elszállítási rendjéről.

I. Egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék elsődleges gyűjtőedényeinek beszállítása – Biolab Zrt.

Kérem, hogy decemberi gyűjtőedény rendeléseiket legkésőbb december 16-ig küldjék el, a megrendelt termékek mennyiségeknél vegyék figyelembe az alábbiakat.

  • A Biolab Zrt. 2020. december 23-tól 2021. január 3-ig ZÁRVA tart.
  • 2020. december 17-22. közötti munkanapokon kerülnek kiszállításra az utolsó beérkezett megrendelések, így a tervezett leállás idejére elegendő hulladékgyűjtővel tudják ellátni a szervezeti egységeket. Ezután 2021. január első hetében kerülnek kiszállításra a december 16. után beérkezett megrendelések.

II. Vegyi veszélyes hulladékok elszállítása – Palota Környezetvédelmi Kft.

A decemberi hulladékszállítás teljesítése érdekében kérem, a bejelentőlapot legkésőbb december 11-ig, péntekig szíveskedjen a Környezetvédelmi Osztály részére – kornyezetvedelem@semmelweis-univ.hu e-mail címre – megküldeni, hogy az ünnepek előtt (2020. december 20-23) megtörténhessen a szállítás. Felhívom szíves figyelmüket az átadással érintett személyekkel történő egyeztetésre, a szabadságolások figyelembevételére.

III. Egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladékok elszállítása – Septox Kft.

A cég decemberben is a megszokott módon végzi a szállítást. Lehetőség szerint kérem, tegye meg a Septox Kft. – ünnepekre vonatkozó – tájékoztatását az alábbiról:

  • amennyiben nincs átadásra váró fertőző veszélyes hulladék a szervezeti egységben, a megelőző napokon jelezze a Kft. felé, a felesleges kiállás elkerülése érdekében. Elérhetőség: +36 1/252-0653 vagy septox@septox.hu.

IV. Fényforrás begyűjtés – Avarem Kft.

Az Avarem Kft. utolsó begyűjtési tevékenységgel töltött napja 2020. december 21. A begyűjtési tevékenységet 2021. január 4-ével folytatják.

Amennyiben a szállítások év végi rendjével kapcsolatban további kérdése van, a Környezetvédelmi Osztály munkatársai rendelkezésére állnak.

 

  

 

Budapest, 2020. november 30.

 

 

Simon Mátyás
igazgató

 

Eredeti dokumentum letöltése