TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szervezeti egység vezető Asszony/Úr!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény január 1-jén hatályba lépett változása alapján tájékoztatom, hogy közigazgatási szabályszegések miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban, a módosulásoknak megfelelően több esetben közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható a továbbiakban.

A változásokkal törvényi szintre emelték azt, amit a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet is meghatároz, miszerint mely szabálytalanságoknál kötelező a tűzvédelmi bírság kiszabása. A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete is módosult január 1-jén. Ebben nevesítenek tűzvédelmi szabálytalanságokat, és hozzá tartozóan a tűzvédelmi bírság legkisebb és legnagyobb mértékét, melyeket az alábbi táblázat tartalmaz:

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság összege (Ft)

Kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál

40.000 – 1,5 millió

Kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az előző ponttól eltérő esetben

30.000 – 1,2 millió

Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, ha a menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál

30.000 – 1 millió

Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése az előző ponttól eltérő egyéb esetben

20.000 – 800.000

 Tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) alapkarbantartás elmulasztása esetén

10.000 – 30.000

Tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén

20.000 – 30.000

A jogszabályi módosítás következtében felhívom a figyelmét, hogy fenti pontok betartásának elmulasztása kötelező tűzvédelmi bírságot von maga után, amit a munkáltatói jogkörrel felruházott vezető köteles megtéríteni.

Ennek elkerülése érdekében kérem, hogy a vezetése alatt álló Egységben szíveskedjen intézkedni a tűzvédelmi szabályok folyamatos betartásáról, illetve betartatásáról – különös tekintettel a fenti pontokra, ezzel elkerülve az esetleges hatósági ellenőrzés során kötelezően kiszabandó pénzbírságot.

Budapest, 2021. január 13.

Tisztelettel:                       

Simon Mátyás
igazgató

 

Eredeti dokumentum letöltése.