Osztályvezető: mb. Szepesi Zoltán

Vagyonvédelmi Osztály feladatai:

Az Egyetemen folyó  oktató-, gyógyító-, kutatómunka során felmerülő vagyonvédelmi feladatok tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Az élőerős, az elektronikai és a mechanikai védelem komplex, szakszerű, hatékony, költségtakarékos kialakítása és szabályos működtetése.

Az egyetemi beruházások, felújítások, átalakítások biztonságtechnikai véleményezésének, valamint átvételének szervezése és összehangolása.

A vagyonvédelemmel kapcsolatos közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában az Osztály együttműködik a Semmelweis Beszerzési Igazgatósággal. Ennek érdekében folyamatosan és kölcsönösen tájékoztatást nyújtanak egymásnak a felmerült igényekről, azok ütemezéséről és a gazdasági lehetőségekről, továbbá a szakmai feltételekről.

Rendészeti Csoport feladata:                                                 

Az egyetem rendeltetésszerű működésének, az egyetemen folytatott tevékenységeknek a rendészeti biztosítása.

Szabálysértés, vagy bűncselekmény bekövetkezése esetén a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat előírásai alapján kivizsgálás kezdeményezése és a feljelentés megtétele. A vagyon elleni cselekmények okainak kivizsgálása, a tendenciák korai felismerése és a megfelelő intézkedések, valamint javaslatok megtétele az ismétlődések csökkentése érdekében, továbbá együttműködés a nyomozóhatóságokkal.

A telepek, épületek, építmények zárásának, felügyeletének megszervezése, szabályozása és ellenőrzése.

A biztonságos pénzszállítás és őrzés szabályainak kialakítása, feltételeinek megteremtése, feladatok meghatározása, ellenőrzése. A szolgálat ellátásához szükséges mintaokmányokat kidolgozza, kiadatja.

A külső vagyonvédelmi cégek szolgáltatásainak szakmai ellenőrzése és rendszeres monitorozása.

Biztonságtechnikai csoport feladata:                          

A személyi és a gépjárműforgalom szabályozása, nyilvántartása és nyomon követhetősége érdekében, az egységes egyetemi belépőkártyák elkészítése és kiadása a Rendszerfelügyeleti és Parkolási csoporttal együttműködve.

Az elektronikai biztonsági rendszerek tervezésével, telepítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Szakmai segítség nyújtása az Egyetem egységes beléptető és videó megfigyelő rendszereinek kialakításában.

A vagyonvédelmi rendszerek kiépítése során a tervezéshez, a kivitelezéshez és az átadás-átvételhez szükséges információk, dokumentációk és a műszaki összeköttetés biztosítása.

A Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság informatikai feladatainak összefogása, irányítása, végrehajtása, ellenőrzése.

Rendszerfelügyeleti és parkolási csoport feladata:

A szervezeti egységek területén a személy-, a gépjármű- és az áruforgalom, valamint a parkolás rendjének áttekinthető kialakítása és biztosítása.

A vonatkozó jogszabályok szerint a parkolók ingyenes és térítéses üzemeltetése.

A parkolójegy kiadó automaták működésének biztosítása.

Az elektronikai vagyonvédelmi rendszerek működőképességének folyamatos ellenőrzése, azok üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Egységes egyetemi beléptető kártyák programozása, azok működésének rendszeres ellenőrzése, a működési problémák felderítése, valamint intézkedés a kártyapótlások végrehajtására.

Érintésvédelmi csoport feladata:                                                

A szervezeti egységek területén az érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi hatósági megfelelőségi mérések elvégzése és az ahhoz kapcsolódó teljes dokumentációk és tanúsítások elkészítése, illetve kiállítása.

A dokumentumok, iratok és jegyzőkönyvek megküldése a szervezetek felé és helyben azok archiválása.

Előre ütemezett programterv szerint a szervezetek előzetes felmérése, egyeztetés a munkamenetről, feltételekről.

A szervezetek biztonságos működése, működtetése érdekében a javaslatok szakmai előkészítése.