TÁJÉKOZTATÓ
Valamennyi szervezeti egység vezetője részére

 

Tisztelt Szervezeti egység vezető Asszony/Úr!

Ezúton tájékoztatom a vegyi veszélyes hulladékok év végi szállítási rendjéről. 2020-ban az utolsó szállítást a Palota Környezetvédelmi Kft. december 20-23 között végzi. A decemberi hulladékszállítás teljesítése érdekében kérem, a bejelentőlapot legkésőbb december 11-ig, péntekig szíveskedjen a Környezetvédelmi Osztály részére – kornyezetvedelem@semmelweis-univ.hu e-mail címre – megküldeni, hogy az ünnepek előtt (2020. december 20-23) megtörténhessen a szállítás. Felhívom szíves figyelmüket az átadással érintett személyekkel történő egyeztetésre a szabadságolások figyelembevételével.

 

Budapest, 2020. november 30.

 

Simon Mátyás
igazgató

 

Eredeti dokumentum letöltése