TÁJÉKOZTATÓ
Valamennyi szervezeti egység vezetője részére

Tisztelt Szervezeti Egység Vezető Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás, valamint az Egyetem K/26/2020. (VIII.03.) számú Környezetvédelmi Szabályzata által előírt kötelező, dokumentált, ismeretfelújító ADR oktatás megtartása szükséges az Egyetem veszélyes áru- és veszélyes hulladékszállítással érintett szervezeti egységeiben dolgozó munkatársak részére. Az ADR oktatással egybekötve megtartásra kerülhet a 1996. évi XXXI. törvény és az Egyetem K/22/2020. (VIII.03.) számú Tűzvédelmi Szabályzata alapján kötelezően előírt ismétlődő tűzvédelmi oktatás és a   1993. évi XCIII. törvény és az Egyetem K/18/2020. (VIII.03.) számú Munkavédelmi Szabályzata alapján kötelezően előírt ismétlődő munkavédelmi oktatás is. Az oktatások hatékonyabb lebonyolítása érdekében a Biztonságtechnikai Igazgatóság a mellékelt éves oktatási ütemtervet készítette.

Az éves ismétlő oktatás megtartására a jelenlegi járványhelyzet miatt 3 féle oktatási forma közül lehet választani.

Az oktatáshoz melynek időtartama kb. 80 perc, az oktatási formától függően a következőket kérem szíveskedjen biztosítani:

 1. Személyes oktatás esetén:
 • oktatási helyszín (tanterem, egyéb terem),
 • oktatási segédeszköz (projektor, számítógép/laptop),
 • valamint az érintett munkavállalók értesítése, részvételük biztosítása.

A járványhelyzet miatt a személyes oktatásokat az alábbi feltételekkel lehet megtartani:

 • Az oktatótermekben a munkavállalók egymástól és az oktatótól 1,5 m-es távolság megtartásával foglaljanak helyet a teremben,
 • Gondoskodni kell a száj és az orr eltakarásáról, maszk viselése a hallgatóság számára kötelező,
 • Hatékony légcserét kell biztosítani (ablakok, ajtók lehetőség szerint nyitott állapotban legyenek),
 • Biztosítani kell a kézfertőtlenítés lehetőségét – a teremben (alkoholos) kézfertőtlenítő kihelyezésével,
 • Amely munkavállaló légúti megbetegedésre utaló jeleket tapasztal, nehezebben kap levegőt a szokásosnál, vagy felszökik a láza, száraz köhögés gyötri, ne jelenjen meg az oktatáson,
 • Az oktatótermekben lévő felületeket az oktatást megelőzően, majd azt követően át kell törölni fertőtlenítő hatású tisztítószerrel.
 1. ZOOM oktatás

Amennyiben a személyes oktatás feltételei nem biztosíthatók, lehetőség van online, ZOOM program segítségével megtartani az oktatást. A ZOOM-meetingben történő részvételhez szükséges az alkalmazás letöltése lehetőleg kamerával rendelkező okos eszközre vagy PC-re.

 1. Hibrid oktatás

Amennyiben nem megoldható minden munkavállaló részéről az online oktatási forma, úgy lehetőség van hibrid oktatás megtartására. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók egy része online, ZOOM program segítségével hallgatja az oktatást, egy része pedig élőben, előre egyeztetett oktatási helyszínen a járványhelyzet miatt bevezetett szabályozások betartásával.

Az oktatásról dokumentáció készül, amit a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végzők bemutatásra kérnek, hiánya esetén több százezer forintig terjedően bírságolhatnak.

 Az előírt oktatási kötelezettség teljesítése érdekében kérem szíves együttműködését. Amennyiben az oktatásokkal, valamint a kijelölt időponttal kapcsolatban további észrevétele van, kérem forduljon e levél előadójaként megjelölt munkatársam felé.

 

Budapest, 2021. január 11.

Simon Mátyás
igazgató

Éves oktatási ütemterv

 

2021. év

Munka-, tűz-, polgári védelmi, környezetvédelmi- és ADR oktatások ütemterve

Időpont

Szervezeti egység megnevezése

január

Városmajori Klinikai Tömb

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai Részleg

EOK Biokémiai Tanszék

EOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Testnevelési és Sportközpont

Létesítményfejlesztési és –üzemeltetési Igazgatóság

február

I. sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika

Hőgyes Tömb intézetei

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti Részleg

II. Patológiai Intézet

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság

Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

március

Farmakognóziai Intézet

Onkológiai Részleg

Anatómiai, Szövet-, és Fejlődéstani Intézet

Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Egészségtudományi Kar

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

április

Szemészeti Klinika

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Laboratóriumi Medicina Intézet

Urológiai Klinika

Pulmonológiai Klinika

Nagyvárad téri Elméleti Tömb intézetei + Herceghalom

Belgyógyászati és Onkológiai Klinika

május

II.    Sz. Sebészeti Klinika

EOK Molekuláris Biológiai Tanszék

EOK Transzlációs Medicina Intézet

EOK Élettani Intézet

EOK Állatház

Összevont Elméleti Tömbigazgatóság (EOK)

június

Neurológiai Klinika

Biztonságtechnikai Igazgatóság

Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum intézetei

Sürgősségi Betegellátó Osztály

Szent Rókus Kórház intézetei

július

augusztus

Központi és Elfekvő Raktár

Semmelweis Ignác Szakképző Iskola

Bókay János Szakgimnázium

Raoul Wallenberg Szakgimnázium és Szakközépiskola

Salgótarjáni SZC Kanizsai Dorottya Szakgimnázium

szeptember

Ellenőrzési Igazgatóság

Szolgáltatási Igazgatóság

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

II. Gyermekgyógyászati Klinika

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Pető András Kar

október

Ortopédiai Klinika

Orvosi Képalkotó Klinika

Arc-Állcsont-Fogászati és Szájsebészeti Klinika

november

I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

Igazságügyi és Biztosítás-Orvostani Intézet

Kollégiumok Igazgatósága

Központi Igazgatási Épület

december

 

Megjegyzés: A munka és tűzvédelmi oktatás megtartása valamennyi szervezeti egység számára kötelező. Amennyiben nem szerepel valamelyik szervezeti egység a listában, vegyék fel a kapcsolatot Márkus Klaudia környezetvédselmi előadó (e-mail: markus.klaudia@semmelweis-univ.hu; mobil: +36 20 663 2916) munkatársammal.

 

Eredeti dokumentum letöltése.