Tájékoztató

Az Egyetem szervezeti egységeiben keletkező csomagolási hulladékok kezeléséről, gyűjtéséről

Az Egyetem területén egyre több csomagolási hulladék keletkezik, amely kezelését külön szükséges választani a napi alaptevékenység során keletkező kommunális hulladéktól. A csomagolási fólia-, és papírhulladék gyűjtése és szállítása esetén kérem, az alábbiak szerint szíveskedjen eljárni.

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10 § (1) és (3) bekezdése szerint:

„A csomagolt termék forgalmazója, amely üzletenként legalább 500 m2 alapterületű üzlethelyiséggel rendelkezik, a fogyasztó által felajánlott használt csomagolószert visszaveszi, a hulladékbirtokos által felajánlott csomagolási hulladékot átveszi.”

„A forgalmazó az (1) bekezdés szerinti átvételt, visszavételt a csomagolt termék forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan, teljes nyitvatartási időben a csomagolt termék forgalmazásának helyén biztosítja.”

A fenti rendelet alapján amennyiben nagyobb mennyiségben történik árurendelés, mely nagy mennyiségű csomagolási hulladék keletkezésével jár, úgy a forgalmazónak visszavételi kötelezettsége van a csomagolási hulladékra vonatkozóan.

A termék megrendeléskor minden esetben egyeztetni szükséges a csomagolási hulladék visszavételi lehetőségeit és törekedni arra, hogy átvétel után rögtön visszakerüljön a csomagolás a szállítóhoz/forgalmazóhoz.

Amennyiben nincs lehetőség a forgalmazó általi visszavételre és nagyobb mennyiségben keletkezik egyszerre csomagolási hulladék, úgy gondoskodni szükséges a kartondobozok lapra hajtogatásáról, gyűjtőhelyre szállításról, kötegeléséről és elszállításáról.

Beszerzések és nagyobb termékek megrendelése esetén ez nem kizárólag a takarítást végző munkatársak feladata, hanem az alábbi feladatmegosztás szerint szükséges eljárni:

  • A Külső Klinikai Tömb és a Belső Klinikai Tömb területén található szervezeti egységekben a beszerzett termékeket fogadó és kicsomagoló szervezeti egység munkatársainak/megbízott személyzetének feladata a kartondobozok szétbontása, lapra hajtogatása és a lapra hajtogatott csomagolási hulladék gyűjtőhelyre szállítása. A Parkfenntartási Osztály feladata a gyűjtőhelyre szállított csomagolási hulladék kötegelése, valamint a lapjára hajtogatott, összekötegelt kartondobozok szállításának eseti megrendelése a Logisztikai Osztálytól.
  • A KKT és BKT területén kívül található szervezeti egységekben a beszerzett termékeket fogadó és kicsomagoló szervezeti egység, saját munkatársainak/megbízott személyzetének feladata a kartondobozok szétbontása, lapra hajtogatása és a lapra hajtogatott csomagolási hulladék gyűjtőhelyre szállítása, kötegelése, illetve a lapjára hajtogatott, összekötegelt kartondobozok szállításának eseti megrendelése a Logisztikai Osztálytól.
  • A Logisztikai Osztály munkatársai – eseti bejelentést követően – a gyűjtőhelyről az összekötegelt papírhulladékot elszállítják. Csak abban az esetben vállalja a Logisztikai Osztály az elszállítást, ha a csomagolási anyagok rendezett, szállítható formában, összekötegelve a gyűjtőhelyről/udvarról felvehetők!

A mindennapi tevékenységből származó kisebb méretű csomagolási hulladékot a takarító személyzet kezeli, a kartondobozokat lapjára hajtogatva leviszi a legközelebbi papírhulladék gyűjtésére szolgáló konténerbe. Fontos, hogy a kartondobozokat kilapítva szükséges a gyűjtőeszközbe helyezni!

A megnövekedett kartonpapír hulladék mennyisége több helyen problémát okoz, ezért a fentiekben leírt gyűjtési módokat mindenképp szükséges alkalmazni. Kérem, minden esetben előzetesen meghatározni szíveskedjen, hogy szervezeti egységenként hogyan történik a csomagolási papírhulladék kezelése, kik a felelősök, kinek a feladata a kartondobozok hajtogatása és a gyűjtési pontra történő szállítása.

A hatékonyabb hulladékkezelés érdekében kérem együttműködését!

 

  1. május 05.

Simon Mátyás
igazgató

 

Eredeti dokumentum letöltése:

Tajekoztato_csomagolasi_hulladekok