Semmelweis Egyetem Parkolási Tájékoztató

A rektori-, és a kancellári egyeztetés alapján a Semmelweis Egyetem területén 2021. január 1-től egységes parkolási koncepció van érvényben, melyek a következők:

  • A Tömbök működéséhez szükséges forgalom biztosítása (szállító, mentő, betegszállító, szerviz).
  • A Tömbök VIP forgalmának folyamatos biztosítása, a különböző tárgyalásokra, értekezletekre stb. érkező vendégkör fogadása.
  • A fennmaradó parkolóhelyek kihasználása, kiosztása a szervezeti egységek között.

A parkolóhelyek létszámarányosan kerültek kiosztásra a Tömb területén megtalálható összes szervezeti egység között. A rendelkezésre álló parkolóhelyek számáról és annak helyéről a szervezeti egységek vezetői, kijelölt ügyintézői tájékoztatást kaptak. A szervezeti egységek parkolóhelyeinek kiosztását minden esetben az adott szervezet vezetője határozta meg. A parkolási rend betartásáért a Biztonságtechnikai Igazgatóság a felelős.

A parkolóhelyeket kizárólag parkolókártyákkal használhatják a szervezeti egységek. A területekre történő behajtás:

  • az ide kiállított érvényes számozott parkolókártyával,
  • ügyeleti időben ügyeleti kártyával lehetséges.

 A területre a belépés a parkolási jogosultsággal rendelkezőknek a számozott parkolókártyájuk használatával lehetséges. Belépés után a parkolás és beállás csak a parkolókártyán feltüntetett számozott helyre történhet. A kártyát a gépjárműben egy jól látható helyen kell elhelyezni a szélvédő mögött.

Az egészségügyi ellátás biztosításához minden szervezeti egység további, úgynevezett „ügyeleti kártyát” kapott, mellyel munkaidőn kívül kizárólag a szervezeti egység saját helyeire lehet beállni, amennyiben nem találnak ilyen helyet, úgy a területet el kell hagyni, más szervezeti egység számára kijelölt helyre nem szabad parkolni.

Parkolókártya minta

Éjszakai parkolás:

A szervezeti egységek igényelhetnek „Éjszakai parkolókártyákat”. Ezekkel a kártyákkal minden munkavállaló a saját egysége számára kijelölt parkolókat foglalhatja el, 17:00-tól reggel 7:00-ig. A kártyák időzítve vannak, tehát a meghatározott időintervallumon kívül nem nyitják ki a sorompókat.  Fontos, hogy 7:00-ig hagyják el a parkolót különben a nappali időszakra érkező szakszemélyzet nem tudja elfoglalni a számára biztosított parkolóhelyeket.

 

Mozgáskorlátozott parkoló:
A mozgáskorlátozott parkolóhelyeket az egyetemi dolgozók nem használhatják, azokat kizárólag a Klinikára érkező és érvényes mozgáskorlátozott kártyával rendelkező látogatók vehetik igénybe.

VIP parkoló:
A VIP parkolót kizárólag parkolási engedéllyel lehet használni. A parkoláshoz az engedélyt:

  • a Belső Kinikai Tömb területén a Rektori Titkárság, illetve a Műszaki Főigazgatóság Titkárság,
  • a Külső Klinikai Tömb területén a Külső Klinikai Tömbigazgatóság adhatja meg.

Fizetős parkoló – betegek, látogatók részére:
A Külső Klinikai Tömb területén kialakításra került a fizető parkoló is. Melyeket kizárólag a egészségügyi ellátásba érkező betegek, hozzátartozók használhatják, az egyetemi dolgozók nem. A Tömb területén való tartózkodás a belépéstől számított 20 percig a  ingyenes. 
A 20 perces türelmi időszakot követő minden megkezdett óra 1000.- forint. A parkolójegyet kérjük a szélvédő mögött jól látható helyen elhelyezni. A gépjárművekben történő esetleges károkért az Egyetem felelősséget nem vállal. A gépjármű vezetője köteles betartani a parkolóban érvényes szabályokat, amelyek a bejáratnál kerültek kiírásra.

Parkolóhely igénylés:
A parkolóhely igényléssel kapcsolatban a fent leírtak alapján forduljon a munkahelyi vezetőjéhez.
Amennyiben a parkolással kapcsolatban további információra lenne szüksége, kérdése, vagy kérése merül fel, küldjön üzenetet a parkolas@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

 

Semmelweis Egyetem parkolói:

Belső Klinikai Tömb:
Cím: H-1085 Budapest, Üllői út 26.

Mária utcai Parkoló:
Cím: H-1085 Budapest, Mária utca 40.

Külső Klinikai Tömb:
Cím: H-1083 Budapest, Üllői út 78.

Futó utca 5. Parkoló:
Cím: H-1082 Budapet, Futó utca 5.

Futó utca 52. Parkoló:
Cím: H-1082 Budapest, Futó utca 52.

Tömő Tömb:
Cím: H-1083 Budapest, Tömő utca 25-29.

Apáthy Parkoló:
Cím: H-1083 Budapest, Apáthy István utca 4.

Elméleti Orvostudományi Központ:
Cím: H-1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.

II. sz. Patológiai Intézet:
Cím: H-1096 Budapest, Üllői út 89-91.

Anatómiai Intézet:
Cím: H-1094 Budapest, Tűzoltó utca 58.

Nagyvárad téri Elméleti Tömb:
Cím: H-1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

 

Budapest, 2021. május 20.

Simon Mátyás
igazgató